Lê Văn Hải

Bộ môn: Vật lý

Họ và tên

Lê Văn Hải

Nơi công tác

Bộ môn

Vật lý

Học vị

Email

adlevanhai@gmail.com

Giới thiệu: