• - Chưa học
  • - Đã học
  • - Đề kiểm tra
  • - Tài liệu
PHẦN 1 – LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC
0/20
PHẦN 2 - CHUYÊN ĐỀ KĨ THUẬT TỨ TRỤ CƠ BẢN
0/34
PHẦN 3 - CÁC CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO
0/26

Luyện thi THPT QG môn Hóa - Thầy Trần Thế Anh - Mục tiêu 8+

Giáo viên: Trần Thế Anh

LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - este lipit.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN - LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Este – lipit.pdf Xem Download
LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Cacbonhidrat.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Cacbonhidrat.pdf Xem Download
LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Amin.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN - LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Amin.pdf Xem Download
LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Aminoaxit và Peptit.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Aminoaxit và Peptit.pdf Xem Download
LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Polime.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN - LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC Polime.pdf Xem Download
LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Đại Cương Kim loại.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN - LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Đại Cương Kim loại.pdf Xem Download
LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Kim loại kiềm và hợp chất.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN - LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Kim loại kiềm và hợp chất.pdf Xem Download
LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Kim loại kiềm thổ, nhôm và hợp chất.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN - LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Kim loại kiềm thổ, nhôm và hợp chất.pdf Xem Download
LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Sắt Đồng Crom và hợp chất.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN -LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Sắt Đồng Crom và hợp chất.pdf Xem Download
LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Đại Cương hóa học hữu cơ.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN - LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Đại Cương hóa học hữu cơ.pdf Xem Download
LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Hidrocacbon no.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN -LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Hidrocacbon no.pdf Xem Download
LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Anken.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN - LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Anken.pdf Xem Download
LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Ankin.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN - LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Ankin.pdf Xem Download
LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Ankadien.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN - LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Ankadien.pdf Xem Download
LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Hidrocacbon thơm.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN - LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Hidrocacbon thơm.pdf Xem Download
LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Ancol – phenol.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN - LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Ancol – phenol.pdf Xem Download
LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Andehit.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN - LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Andehit.pdf Xem Download
LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Axitcacboxylic.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN - LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Axitcacboxylic.pdf Xem Download
KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP HIỆU SUẤT ESTE.pdf Xem Download
GIẢI HỌC CỤ - KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP HIỆU SUẤT ESTE.pdf Xem Download
KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP ESTE VỚI OH.pdf Xem Download
GIẢI HỌC CỤ - KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP ESTE VỚI OH.pdf Xem Download
KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP ESTE CỦA PHENOL.pdf Xem Download
GIẢI HỌC CỤ - KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP ESTE VỚI PHENOL.pdf Xem Download
KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP ĐỐT CHÁY ESTE.pdf Xem Download
GIẢI HỌC CỤ - KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP ĐỐT CHÁY ESTE.pdf Xem Download
KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP TÌM CÔNG THỨC ESTE.pdf Xem Download
GIẢI HỌC CỤ - KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP ĐỐT CHÁY ESTE.pdf Xem Download
KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP CHẤT BÉO.pdf Xem Download
GIẢI HỌC CỤ - KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP CHẤT BÉO.pdf Xem Download
KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP CACBOHIRAT.pdf Xem Download
GIẢI HỌC CỤ - KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP CACBOHIDRAT.pdf Xem Download
KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP ĐỐT CHÁY AMIN.pdf Xem Download
GIẢI HỌC CỤ - KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP ĐỐT CHÁY AMIN.pdf Xem Download
KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP TÍNH BAZO CỦA AMIN.pdf Xem Download
GIẢI HỌC CỤ - KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP TÍNH BAZO CỦA AMIN.pdf Xem Download
KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP AMINOAXIT.pdf Xem Download
GIẢI HỌC CỤ - KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP AMINOAXIT.pdf Xem Download
Kim loại tác dụng với axit loãng.pdf Xem Download
Fe, Cu tác dụng với axit loãng.pdf Xem Download
Fe, Cu tác dụng với axit đặc.pdf Xem Download
Bài toán kim loại tác dụng với muối.pdf Xem Download
BÀI 16.pdf Xem Download
BÀI 17.pdf Xem Download
BÀI 18.pdf Xem Download
BÀI 19.pdf Xem Download
BÀI 20.pdf Xem Download
BÀI 21.pdf Xem Download
BÀI 22.pdf Xem Download
BÀI 23.pdf Xem Download
BÀI 24.pdf Xem Download
BÀI 25.pdf Xem Download
BÀI 26.pdf Xem Download
BÀI 27.pdf Xem Download
BÀI 28.pdf Xem Download
BÀI 29.pdf Xem Download
Bài 1. Kĩ thuật TỨ TRỤ Dồn chất và Công thức đốt cháy cho bài toán đốt cháy Hidrocacbon.pdf Xem Download
Bài 2. Kĩ thuật TỨ TRỤ Dồn chất và Công Thức đốt cháy cho hợp chất C,H,O.pdf Xem Download
Bài 3. Kĩ thuật TỨ TRỤ Tư duy dồn chất đốt cháy Ancol.pdf Xem Download
Bài 4. Kĩ thuật ĐẶC THÙ Độ lệch thể tích.pdf Xem Download
Bài 6. Kĩ thuật TỨ TRỤ Dồn chất và Xếp hình.pdf Xem Download
Bài 7. Kĩ thuật ĐẶC THÙ Đổi e lấy điện tích âm.pdf Xem Download
Bài 11. Kĩ thuật ĐẶC THÙ Đổi điện tích âm lấy điện tích âm.pdf Xem Download
Bài 12. Kĩ thuật ĐẶC THÙ Phân bố điện tích âm.pdf Xem Download
Bài 13. Kĩ thuật TỨ TRỤ Phân chia nhiệm vụ H+.pdf Xem Download
Bài 16. Kĩ thuật TỨ TRỤ Điền số cho bài toán CO2 tác dụng với OH-.pdf Xem Download
Bài 17. Kĩ thuật TỨ TRỤ Điền số cho bài toán H3PO4 tác dụng với OH-.pdf Xem Download
Bài 18. Kĩ thuật TỨ TRỤ Điền số cho bài tập về Al.pdf Xem Download
Bài 19. Kĩ thuật giải bài toán NH3.pdf Xem Download
Bài 20. Kĩ thuật giải bài toán Điện phân.pdf Xem Download
BÀI TẬP RÈN LUYỆN ĐIỆN PHÂN.pdf Xem Download

Bình luận

Võ Thị Hiếu Ngân
16:41 - 09/07/2019

chỗ R+R' =3 là sao ạ?

trogiangvietjack
15:28 - 17/03/2020

Bài nào mới đc

Nguyễn Thị Hồng Hạnh
11:15 - 28/06/2020

bài este đầu tiên ấy ạ

Ngoc Anh Vũ
17:12 - 16/07/2020

em hiểu rồi ạ

Nguyễn Đình Văn
16:52 - 15/07/2019

C5H10O2 có 4 đp axit, 9đp este
C5H8O2   có 5 đp axit, 9đp este
Có đúng không thầy

Hưng Phạm Phú Nguyễn
18:15 - 20/09/2019

Làm như thế nào vậy bạn

trogiangvietjack
16:50 - 02/03/2020

Lời giải

Ảnh đính kèm

Nguyễn Thị Hồng Hạnh
11:09 - 28/06/2020

video xác định số đồng phân gốc ở đâu thế ạ

Tiến Dũng
20:04 - 06/07/2020

đồng phân của c5h8o2 là bao nhiêu ạ ???

trogiangvietjack
17:01 - 11/07/2020

E hỏi đồng phân chức gì e ơi

Nhi nguyen
14:07 - 20/07/2020

khong co file bai tap sao thay

Lê Trung Anh
15:57 - 25/07/2020

R + R' =3 là sao thế ạ

Vy Hoàng
15:30 - 01/08/2020

Cho mình hỏi cách tính K được k ạ ?

trogiangvietjack
17:36 - 03/08/2020

E muốn hỏi cụ thể câu nào vậy em

Vy Hoàng
19:56 - 03/08/2020

Phần đồng phân của tổ hợp este ạ ??

Nhat Anh Nguyễn
10:33 - 08/08/2020

em nữa ạ
phút 21:31

Nhat Anh Nguyễn
09:55 - 14/08/2020

phần đồng phân câu C5H8O2 tính như nào vậy ạ?

trogiangvietjack
14:55 - 16/08/2020

E ơi mình đề cập đồng phân este hay acid hay ntn hả e

Nhat Anh Nguyễn
13:45 - 17/08/2020

cả 2 luôn ạ

Hồ Nhật Phương
21:02 - 17/09/2020

thầy ơi em vẫn chưa hiểu

trogiangvietjack
20:59 - 18/09/2020

E chưa hiểu phần nào e ơi

Hồ Nhật Phương
21:13 - 18/09/2020

thầy chưa dạy viết đồng phân của từng chất ấy ạ

trogiangvietjack
14:53 - 19/09/2020

Cái này nó chia ra thành từng dạng phụ thuộc vào công thức phân tử và làm bài tập nhiều e cố gắng học đầy đủ xem video nha e

Thái Vũ Hoàng Anh
18:26 - 27/09/2020

cách tính đồng phân của thầy e ko hiểu

Lê Minh Việt
14:31 - 03/10/2020

Cho em hỏi về môn hóa: Đề bài: Vũ trụ mới hình thành chứa những gì ? Liệt kê chi tiết những thứ đó. VietJack trả lời câu hỏi giúp em với ạ.

trogiangvietjack
23:08 - 03/10/2020

Bao gồm nặng lượng tối vật chất tối và vật chất thông thường

Lê Minh Việt
16:17 - 03/10/2020

Thầy ơi cho em hỏi: vũ trụ mới hình thành chứa những gì ? Liệt kê chi tiết những thứ đó

trogiangvietjack
23:08 - 03/10/2020

Bao gồm năng lượng tối , vật chất tối và vật chất thông thường

Lê Minh Việt
18:06 - 04/10/2020

Thầy ơi, cho em hỏi : Vũ trụ được tạo ra từ những thứ gì ? Liệt kê ra chi tiết những thứ đó .

trogiangvietjack
23:10 - 04/10/2020

Từ năng lượng tối, vật chất tối và vật chất thông thường

Mà Bt Ai
11:32 - 05/10/2020

Thầy ơi, cho em hỏi : Đa vũ trụ có thật không ạ ?

trogiangvietjack
22:39 - 05/10/2020

Đó là giả thuyết e nhea

Lê Minh Việt
11:26 - 06/10/2020

Thầy ơi, cho em hỏi : Vậy đa vũ trụ là giả thuyết thì tại sao lại có vũ trụ hình thành từ một vụ nổ big bang, đang giãn nở ?

trogiangvietjack
07:42 - 07/10/2020

Cái này e tìm hiểu thêm trên mạng e nhé vì có nhiều thông tin khác nhau

Dương Trịnh thị
13:50 - 06/10/2020

Thầy ơi, cho em hỏi : Môn Hóa Học có liên quan đến vũ trụ không ?

trogiangvietjack
07:43 - 07/10/2020

Có liên quan e nhé vì vũ trụ cấu tạo nên từ các nguyên tử phân tử

Dương Trịnh thị
16:48 - 11/10/2020

Mà câu hỏi : " Vũ trụ khi vụ nổ big bang chưa xảy ra có chứa những gì ? Liệt kê ra chi tiết những thứ đó " liên quan đến Vũ trụ mà thầy ? Tại sao thầy lại nói câu hỏi này không liên quan ạ ?

trogiangvietjack
09:06 - 12/10/2020

Câu này là phần khoa học nghiên cứu e muốn tìm hiểu gì thì có thể lên mạng tìm hiểu vì nó có nhiều luồng thông tin e nhé

Dương Trịnh thị
18:11 - 13/10/2020

Thầy trả lời câu hỏi của em dựa vào kiến thức gì vậy thầy ?

Hau Le
19:09 - 14/10/2020

Thầy trả lời những câu hỏi dưới đây dựa vào những kiến thức nào ?
1, Thầy tra Google
2, Theo kinh nghiệm nhiều năm dạy học của thầy
3, Khác, thầy hãy nêu rõ ra


L
Lê Minh Việt 18:06 - 04/10/2020
Thầy ơi, cho em hỏi : Vũ trụ được tạo ra từ những thứ gì ? Liệt kê ra chi tiết những thứ đó .

Trả lời
t
trogiang 23:10 - 04/10/2020
Từ năng lượng tối, vật chất tối và vật chất thông thường

M
Mà Bt Ai 11:32 - 05/10/2020
Thầy ơi, cho em hỏi : Đa vũ trụ có thật không ạ ?

Trả lời
t
trogiang 22:39 - 05/10/2020
Đó là giả thuyết e nhea

L
Lê Minh Việt 11:26 - 06/10/2020
Thầy ơi, cho em hỏi : Vậy đa vũ trụ là giả thuyết thì tại sao lại có vũ trụ hình thành từ một vụ nổ big bang, đang giãn nở ?

Trả lời
t
trogiang 07:42 - 07/10/2020
Cái này e tìm hiểu thêm trên mạng e nhé vì có nhiều thông tin khác nhau

D
Dương Trịnh thị 13:50 - 06/10/2020
Thầy ơi, cho em hỏi : Môn Hóa Học có liên quan đến vũ trụ không ?

Trả lời
t
trogiang 07:43 - 07/10/2020
Có liên quan e nhé vì vũ trụ cấu tạo nên từ các nguyên tử phân tử

D
Dương Trịnh thị 14:10 - 07/10/2020
Thầy ơi, cho em hỏi : Vũ trụ khi vụ nổ big bang chưa xảy ra có chứa những gì ? Liệt kê ra chi tiết những thứ đó

Trả lời
t
trogiang 20:23 - 10/10/2020
Câu này nó không liên quan đến nội dung kiến thức e nhé

D
Dương Trịnh thị 16:48 - 11/10/2020
Mà câu hỏi : " Vũ trụ khi vụ nổ big bang chưa xảy ra có chứa những gì ? Liệt kê ra chi tiết những thứ đó " liên quan đến Vũ trụ mà thầy ? Tại sao thầy lại nói câu hỏi này không liên quan ạ ?

Trả lời
t
trogiang 09:06 - 12/10/2020
Câu này là phần khoa học nghiên cứu e muốn tìm hiểu gì thì có thể lên mạng tìm hiểu vì nó có nhiều luồng thông tin e nhé

Dương Trịnh thị
10:47 - 16/10/2020

Sao thầy không trả lời câu hỏi của bạn này nhỉ ?
Em cũng đang thắc mắc giống này đây

Xuan Bang
22:30 - 24/03/2021

khóa học này có hạn sử dụng không ạ

Thu Đỗ
22:52 - 25/05/2022

Thầy viết thì đừng có che bảng đi nhé ạ

Le Anh Nguyet
18:48 - 31/05/2022

Có cách viết đp đơn chức của C5H802 nhanh hơn ko ạ