Câu hỏi:

18/06/2019 17,747

Tìm tập xác định của hàm số: y = tan5xsin4x -cos3x

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Điều  kiện:

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập xác định của hàm số: y = cotxcosx -1

Xem đáp án » 18/06/2019 61,485

Câu 2:

Tập xác định của hàm số y = tan(π2cosx) là:

Xem đáp án » 18/06/2019 35,518

Câu 3:

Hàm số y = 2 - sin2xm cosx +1 có tập xác định R khi

Xem đáp án » 18/06/2019 23,145

Câu 4:

Tìm tập xác định của hàm số sau y = tan2x3sin2x - cos2x

Xem đáp án » 18/06/2019 19,953

Câu 5:

Xét sự biến thiên của hàm số y = sinx - cosx. Trong các kết luận sau, kết luận nào đúng?

Xem đáp án » 18/06/2019 17,455

Câu 6:

Trong các hàm số sau, hàm số nào có đồ thị đối xứng qua gốc tọa độ?

Xem đáp án » 18/06/2019 17,138

Bình luận


Bình luận