Câu hỏi:

12/04/2020 614

Cho hàm số y=f(x) liên tục trên R, có đồ thị (C) như hình vẽ bên.

Khẳng định nào sau đây là sai?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O, cạnh a, ABC^=60° SO vuông góc với đáy, M là điểm thay đổi trên cạnh AB. Mặt phẳng (SMO) cắt cạnh CD tại điểm N. Khi chu vi tam giác SMN nhỏ nhất thì tỉ số AM/AB bằng

Xem đáp án » 12/04/2020 2,510

Câu 2:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi cạnh a, ABC^=60° mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi α là số đo gó giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (SCD). Khi đó cosα bằng

Xem đáp án » 12/04/2020 2,274

Câu 3:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm O, AB = a, BC = 2a, hình chiếu vuông góc của đỉnh S trên mặt đáy là trung điểm H của OA. Biết rằng mặt phẳng (SBC) tạo với mặt phẳng đáy một góc 60°. Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD.

Xem đáp án » 12/04/2020 2,148

Câu 4:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Biết rằng khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC) bằng a. Xét góc α thảy đổi là số đo của góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng đáy. Tính cosα sao cho thể tích của hình chóp S.ABCD đạt giá trị nhỏ nhất

Xem đáp án » 12/04/2020 1,895

Câu 5:

Tìm tất các các giá trị thực của tham số m để hàm số y=x4-3mx2+2 có ba điểm cực trị

Xem đáp án » 12/04/2020 1,806

Câu 6:

Cho hình chóp S.ABCD có AB = a, mặt bên tọa với đáy một góc 45°. Một khối nón có đỉnh là S, đáy là hình tròn ngoại tiếp hình vuông ABCD. Gọi α là góc ở định của hình nón. Tính cosα 

Xem đáp án » 12/04/2020 1,403

Câu 7:

Trong mặt phẳng, cho tam giác ABC. Xét tập hợp gồm 4 đường thẳng song song với AB, 5 đường thẳng song song với BC và 6 đường thẳng song song với CA. Hỏi các đường thẳng này tạo được tất cả bao nhiêu tam giác?

Xem đáp án » 12/04/2020 1,223

Bình luận


Bình luận