Câu hỏi:

23/04/2020 2,188

Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là một cấp số cộng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn D.

Phương án A có u1=2, u2=5, u3=10 nên không phải cấp số cộng.

Phương án B có u1=2, u2=4, u3=8 nên không phải cấp số cộng.

Phương án C có u1=2, u2=3, u3=2 nên không phải cấp số cộng.

Bằng phương pháp loại trừ, ta chọn đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có A(2;1), B(-1;2), C(3;0). Tứ giác ABCE là hình bình hành khi tọa độ E là cặp số nào sau đây?

Xem đáp án » 23/04/2020 9,333

Câu 2:

Cho hình chóp S.ABC có A’, B’ lần lượt là trung điểm của SA, SB. Gọi V1, V2 lần lượt là thể tích của khối chóp SA’B’C và SABC. Tính tỉ số V1V2

Xem đáp án » 23/04/2020 7,341

Câu 3:

Gọi S là tập các giá trị dương của tham số m sao cho hàm số y=x3-3mx2+27x+3m-2 đạt cực trị tại x1,x2 thỏa mãn x1-x25. Biết S=(a;b]. Tính ab-a

Xem đáp án » 23/04/2020 6,830

Câu 4:

Giá trị của m làm cho phương trình (m-2)x2-2mx+m+3=0 có hai nghiệm dương phân biệt là

Xem đáp án » 23/04/2020 5,200

Câu 5:

Cho tứ diện SABC có các cạnh SA, SB, SC đôi một vuông góc với nhau. Biết SA=3a, SB=4a, SC=5a. Tính theo a thể tích V của khối tứ diện SABC

Xem đáp án » 23/04/2020 4,909

Câu 6:

Tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình cos2x-tan2x=cos2x-cos3x-1cos2x trên đoạn 1;70

Xem đáp án » 23/04/2020 3,681

Câu 7:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án » 23/04/2020 3,660

Bình luận


Bình luận