Câu hỏi:

28/04/2020 981

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954), thắng lợi nào của quân đội Việt Nam đã bước đầu làm phá sản kế hoạnh Nava?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp: Đánh giá, nhận xét.

Cách giải:

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp 1945 – 1954, để chống lại âm mưu xâm lược mới của Pháp trong kế hoạch Nava, Đảng và chính phủ đã chủ trương mở một loạt các chiến dịch tiến công địch trên khắp chiến trường Đông Dương trong đông – xuân 1953 – 1954. Kế hoạch Nava ban đầu chủ trương tập trung quân đông ở Đồng Bằng Bắc Bộ nhưng sau các cuộc tiến công trong đông – xuân 1953 – 1954 thì đã buộc Nava phải phân tán lực lượng thành 5 nơi tập trung quân. Chính vì thế, kế hoạch Nava đã bước đầu bị phá sản.

Chọn đáp án: B

Chú ý:

Tên chiến dịch

Ý nghĩa

Chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947

Phá sản kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp

Chiến dịch Biên Giới thu – đông năm 1950

 Ta giành thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ

Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954

Phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava của Pháp

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ngày 12/4/1944, Hồ Chí Minh viết: “Cuộc kháng chiên của ta lag một cuộc kháng chiến toàn dân nên phải động viên toàn dân, vũ trang toàn dân”. Cuộc kháng chiến trên đây diễn ra trong bối cảnh nào?

Xem đáp án » 28/04/2020 1,354

Câu 2:

Yếu tố nào giữ vai trò quyết định đến việc tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành?

Xem đáp án » 28/04/2020 1,291

Câu 3:

Từ bài học sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu, cần rút ra bài học gì trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?

Xem đáp án » 28/04/2020 1,093

Câu 4:

Nguyên nhân quyết định sự bùng nổ của phong trào cách mạng 1930 – 1931 là

Xem đáp án » 28/04/2020 1,085

Câu 5:

Nguyên nhân khách quan dẫn đến thắng lợi của cách mạng Tháng Tám năm 1945 là do

Xem đáp án » 28/04/2020 920

Câu 6:

Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào yêu nước dân chủ tư sản ở Việt Nam trong những năm 20 của thế kỉ XX là

Xem đáp án » 28/04/2020 741

Bình luận


Bình luận