Câu hỏi:

29/04/2020 11,911

Trong giai đoạn 1945 - 1973, kinh tế Mỹ 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

Phương pháp: Sgk 12 trang 42.

Cách giải: Từ năm 1945 đến năm 1973, nền kinh tế Mĩ phát triển mạnh mẽ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điểm chung của Cách mạng tháng Tám năm 1945, kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) ở Việt Nam là có sự kết hợp .

Xem đáp án » 29/04/2020 9,468

Câu 2:

Cuộc chiến đấu của quân dân Việt Nam tại các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 từ cuối năm 1946 đến đầu năm 1947 có nhiệm vụ trọng tâm là

Xem đáp án » 29/04/2020 5,091

Câu 3:

Hội nghị Pốtxđam (1945) thông qua quyết định nào? 

Xem đáp án » 29/04/2020 2,891

Câu 4:

Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX, quốc gia nào có nền công nghiệp đứng thứ hai thế giới? 

Xem đáp án » 29/04/2020 2,877

Câu 5:

Hạn chế của các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX ở Việt Nam là

Xem đáp án » 29/04/2020 1,657

Câu 6:

Cơ quan ngôn luận của Đông Dương Cộng sản đảng (1929) là tờ báo

Xem đáp án » 29/04/2020 1,630

Bình luận


Bình luận