Câu hỏi:

29/04/2020 1,053

Nhân vật tiêu biểu cho khuynh hướng cứu nước theo con đường dân chủ tư sản đầu thế kỉ XX là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc năm 1949 có ý nghĩa như thế nào?

Xem đáp án » 29/04/2020 13,117

Câu 2:

Trong các nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là cơ bản nhất, quyết định sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930-1931?               

Xem đáp án » 29/04/2020 1,222

Câu 3:

Nội dung nào dưới đây là đặc điểm nổi bật của xã hội Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868?           

Xem đáp án » 29/04/2020 1,010

Câu 4:

Ngày 25-4-2976 đã diễn ra sự kiện nào dưới đây?

Xem đáp án » 29/04/2020 771

Câu 5:

Chứng minh rằng sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là bước ngoặt vĩ đại đối với cách mạng Việt Nam?             

Xem đáp án » 29/04/2020 755

Câu 6:

Sự kiện nào sau đây là nguyên nhân làm cho Đảng ta thay đổi chiến lược từ hòa hoãn với Tưởng để chống Pháp sang hoà hoãn với Pháp để đuổi Tưởng?

Xem đáp án » 29/04/2020 615

Bình luận


Bình luận