Câu hỏi:

29/04/2020 765

Số đỉnh của hình đa diện dưới đây là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là C

Quan sát hình trên ta có hình đa diện đó có 10 đỉnh.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hai đường thẳng a b. Điều kiện nào sau đây đủ để kết luận a và b chéo nhau?

Xem đáp án » 29/04/2020 9,215

Câu 2:

Thể tích  khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng a là

Xem đáp án » 29/04/2020 3,787

Câu 3:

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có khoảng cách từ tâm của đáy đến (SCD) bằng 2a, a là hằng số dương. Đặt AB=x. Giá trị của để thể tích của khối chóp SABCD đạt giá trị nhỏ nhất là

Xem đáp án » 30/04/2020 3,022

Câu 4:

Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau

Xem đáp án » 29/04/2020 2,568

Câu 5:

Cho hình chóp tứ giác SABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Các điểm A', C' thỏa mãn SA'=13SA,  SC'=15SC . Mặt phẳng (P) chứa đường thẳng A'C' cắt các cạnh SB, SD tại B', D' và đặt k=VS.A'B'C'D'VS.ABCDGiá trị nhỏ nhất của k

Xem đáp án » 30/04/2020 2,294

Câu 6:

Cho phương trình cosx+cosx2+1=0. Nếu đặt t=cosx2, ta được phương trình nào sau đây?

Xem đáp án » 29/04/2020 1,596

Câu 7:

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình cos2x-2m+1cosx+m+1=0 có nghiệm trên khoảng π2;3π2?

Xem đáp án » 30/04/2020 1,321

Bình luận


Bình luận