Câu hỏi:

30/04/2020 231

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, một quyết định được đánh giá là sáng suốt, kịp thời, quyết định này mang đến thắng lợi “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” của tướng Võ Nguyên Giáp, đó là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nguyên nhân nào quan trọng nhất dẫn đến dẫn đến sự phát triển của phong trào công nhân trong giai đoạn 1926 - 1929?

Xem đáp án » 30/04/2020 3,944

Câu 2:

Từ chính sách Kinh tế mới ở Nga, bài học kinh nghiệm nào mà Việt Nam có thể học tập cho công cuộc đổi mới đất nước hiện nay?                    

Xem đáp án » 30/04/2020 584

Câu 3:

Kế hoạch Giôn xơn - Mác Namara là một bước thụt lùi trong chiến lược chiến tranh đặc biệt vì:

Xem đáp án » 30/04/2020 535

Câu 4:

Vì sao trật tự “hai cực” Ianta sụp đổ?

Xem đáp án » 30/04/2020 523

Câu 5:

Bức tranh dưới đây phản ánh sự kiện lịch sử nào của Việt Nam?

Xem đáp án » 30/04/2020 501

Câu 6:

Mục đích các nước Tây Âu nhận viện trợ của Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai?

Xem đáp án » 30/04/2020 437

Câu 7:

Căn cứ vào đâu để khẳng định Xô Viết Nghệ - Tĩnh là hình thức sơ khai của chính quyền công nông ở nước ta, và đó thật sự là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng?

Xem đáp án » 30/04/2020 370

Bình luận


Bình luận