Câu hỏi:

30/04/2020 232

Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất được tồ chức vào năm nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nguyên nhân nào quan trọng nhất dẫn đến dẫn đến sự phát triển của phong trào công nhân trong giai đoạn 1926 - 1929?

Xem đáp án » 30/04/2020 3,945

Câu 2:

Từ chính sách Kinh tế mới ở Nga, bài học kinh nghiệm nào mà Việt Nam có thể học tập cho công cuộc đổi mới đất nước hiện nay?                    

Xem đáp án » 30/04/2020 584

Câu 3:

Kế hoạch Giôn xơn - Mác Namara là một bước thụt lùi trong chiến lược chiến tranh đặc biệt vì:

Xem đáp án » 30/04/2020 535

Câu 4:

Vì sao trật tự “hai cực” Ianta sụp đổ?

Xem đáp án » 30/04/2020 523

Câu 5:

Bức tranh dưới đây phản ánh sự kiện lịch sử nào của Việt Nam?

Xem đáp án » 30/04/2020 501

Câu 6:

Mục đích các nước Tây Âu nhận viện trợ của Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai?

Xem đáp án » 30/04/2020 437

Câu 7:

Căn cứ vào đâu để khẳng định Xô Viết Nghệ - Tĩnh là hình thức sơ khai của chính quyền công nông ở nước ta, và đó thật sự là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng?

Xem đáp án » 30/04/2020 370

Bình luận


Bình luận