Câu hỏi:

01/05/2020 213

Thời cơ khách quan thuận lợi để Cách mạng tháng Tám giành được thắng lợi nhanh chóng và ít đổ máu

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự hình thành hai khối đế quốc đối lập và cuộc chạy đua vũ trang ráo riết đã báo hiệu điều gì?                        

Xem đáp án » 01/05/2020 778

Câu 2:

Sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954, Mĩ nhanh chóng thiết lập chính quyền Ngô Đình Diệm ở miền Nam nhằm mục đích gì?                                                  

Xem đáp án » 01/05/2020 696

Câu 3:

Trong quá trình xây dựng CNXH ở Liên Xô (từ 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX) số liệu nào sau đây có ý nghĩa nhất?

Xem đáp án » 01/05/2020 663

Câu 4:

Căn cứ vào đâu để khẳng định Xô viết Nghệ Tĩnh là hình thức sơ khai của chính quyền công nông ở nước ta, và đó thực sự là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng?

Xem đáp án » 01/05/2020 565

Câu 5:

Nội dung nào sau đây thể hiện sự lãnh đạo nhạy bén của Đảng trước thay đổi của bối cảnh lịch sử trong hội nghị trung ương Đảng tháng 7/1936?

Xem đáp án » 01/05/2020 489

Câu 6:

Hạn chế của học thuyết “Tam dân” của Tôn Trung Sơn là:

Xem đáp án » 01/05/2020 419

Câu 7:

Nghị quyết Hội nghị 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xác định phương hướng cơ bản của cách mạng miền Nam là:              

Xem đáp án » 01/05/2020 308

Bình luận


Bình luận