Câu hỏi:

01/05/2020 466

Vì sao nói cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son (8/1925) đã “đánh dấu một bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam”? 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Năm 1860, quân triều đình nhà Nguyễn không giành được thng lợi trên chiến trường Gia Định do:

Xem đáp án » 01/05/2020 31,787

Câu 2:

Hạn chế căn bản trong tư tưởng cứu nước của cụ Phan Châu Trinh là:

Xem đáp án » 01/05/2020 20,367

Câu 3:

Đặc điểm chung của các nước Đức, Italia và Nhật Bản trong những năm 30 của thế kỉ XX là gì?

Xem đáp án » 01/05/2020 5,859

Câu 4:

Sự sụp đổ của chủ nghĩa phát xít Đức, Italia, Nhật trong chiến tranh thế giới thứ hai đã để lại bài học gì cho các quốc gia, dân tộc trên thế giới?

Xem đáp án » 01/05/2020 4,934

Câu 5:

Sự kiện nào dưới đây gắn với tên tuổi của Nen-xơn Man-đê-la? 

Xem đáp án » 01/05/2020 2,472

Câu 6:

Hiệu lệnh chiến đấu trong toàn thủ đô Hà Nội, mở đầu cho cuộc kháng chiến toàn quốc là sự kiện nào?

Xem đáp án » 01/05/2020 2,422

Câu 7:

Hiến chương ASEAN ra đời nhằm mục đích gì?

Xem đáp án » 01/05/2020 1,523

Bình luận


Bình luận