Câu hỏi:

07/05/2020 366

Cho hàm số y = f(x). Khẳng định nào sau đây là đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các phương trình sau, phương trình nào vô nghiệm?

Xem đáp án » 07/05/2020 17,390

Câu 2:

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y=m-1x3+m-1x2-2m+1x+5 nghịch biến trên tập xác định.

Xem đáp án » 08/05/2020 5,557

Câu 3:

Khối đa diện đều loại {3;4} có số cạnh là:

Xem đáp án » 07/05/2020 4,691

Câu 4:

Cho hàm số f(x) = cos2x - cosx + 1. Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên  là

Xem đáp án » 08/05/2020 3,541

Câu 5:

Gọi M là giá trị lớn nhất của hàm số y=x3-3x2+x+m xét trên đoạn [2;4], m0 là giá trị của tham số m để M đạt giá trị nhỏ nhất. Mệnh đề nào sau đây đúng.

Xem đáp án » 07/05/2020 3,411

Câu 6:

Số nghiệm của phương trình 2sinx-3=0 trên đoạn 0;2π

Xem đáp án » 08/05/2020 2,375

Câu 7:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông đường chéo AC=2a2. Mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với (ABCD). Thể tích của khối chóp S.ABCD là:

Xem đáp án » 07/05/2020 2,152

Bình luận


Bình luận