Câu hỏi:

08/05/2020 231

Ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quan hệ giữa Liên Xô và Mĩ là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp: sgk 12 trang 58.

Cách giải:

Từ liên minh chống phát xít, sau chiến tranh thế giới thứ hai, hai cường quốc Xô - Mĩ chuyển sang đối đầu và đi tới tình trạng Chiến tranh lạnh.

Chọn: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) kết thúc với sự thất bại của phe nào?

Xem đáp án » 08/05/2020 46,540

Câu 2:

Ý nghĩa quốc tế của sự ra đời nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (1949) là:

Xem đáp án » 08/05/2020 6,149

Câu 3:

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là tổ chức cách mạng theo khuynh hướng:

Xem đáp án » 08/05/2020 1,901

Câu 4:

Nội dung nào dưới đây không phải là quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (2 - 1945)?

Xem đáp án » 08/05/2020 930

Câu 5:

Từ thập niên 90 của thế kỉ XX, để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, Mĩ đã sử dụng khẩu hiệu gì?

Xem đáp án » 08/05/2020 803

Câu 6:

Phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam đã thực hiện nhiệm vụ chống

Xem đáp án » 08/05/2020 512

Câu 7:

Năm 1921, nước Nga thực hiện chính sách nào?

Xem đáp án » 08/05/2020 431

Bình luận


Bình luận