Câu hỏi:

08/05/2020 931

Nội dung nào dưới đây không phải là quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (2 - 1945)?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp: sgk trang 5, loại trừ.

Cách giải:

- Các đáp án A, C, D: thuộc quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (2-1945).

Đáp án B: Khối đồng minh chống phát xít được thành lập khi chiến tranh thế giới thứ hai đang diễn ra (1942)

Chọn B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) kết thúc với sự thất bại của phe nào?

Xem đáp án » 08/05/2020 46,540

Câu 2:

Ý nghĩa quốc tế của sự ra đời nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (1949) là:

Xem đáp án » 08/05/2020 6,149

Câu 3:

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là tổ chức cách mạng theo khuynh hướng:

Xem đáp án » 08/05/2020 1,901

Câu 4:

Từ thập niên 90 của thế kỉ XX, để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, Mĩ đã sử dụng khẩu hiệu gì?

Xem đáp án » 08/05/2020 803

Câu 5:

Phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam đã thực hiện nhiệm vụ chống

Xem đáp án » 08/05/2020 512

Câu 6:

Năm 1921, nước Nga thực hiện chính sách nào?

Xem đáp án » 08/05/2020 431

Bình luận


Bình luận