Câu hỏi:

08/05/2020 210

Thành công lớn nhất của Mỹ trong chính sách đối ngoại thời kì Chiến tranh lạnh là gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp: Đánh giá, nhận xét.

Cách giải:

Trong việc thực hiện “chiến lược toàn cầu”, Mĩ đã vấp phải những thất bại nặng nề (thắng lợi của cách mạng Trung Quốc 1949, thắng lợi của cách mạng Cuba 1959, thắng lợi của Cách mạng hồi giáo Iran năm 1979..) Nhưng thất bại nặng nề nhất, gây hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt đối với nước Mĩ là thất bại trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam mà “hội chứng Việt Nam” vẫn còn in sâu đến tận nay trong lòng nước Mĩ. Nhưng mặt khác, Mĩ cũng đã thực hiện được một số mưu đồ của họ, mà tiêu biểu là góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô

Chọn: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm nổi bật nhất của phong trào yêu nước Việt Nam trong những năm 1919 – 1930 là

Xem đáp án » 08/05/2020 11,951

Câu 2:

Đâu là nhận xét đúng về giai cấp công nhân Việt Nam 

Xem đáp án » 08/05/2020 1,025

Câu 3:

Luận cương chính trị xác định động lực của cách mạng là

Xem đáp án » 08/05/2020 950

Câu 4:

Nội dung nào không phản ánh đúng vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên?

Xem đáp án » 08/05/2020 852

Câu 5:

Điểm nào dưới đây thể hiện Việt Nam Quốc dân đảng (1927-1930) đã nhận thức đúng yêu cầu khách quan của lịch sử dân tộc?

Xem đáp án » 08/05/2020 651

Câu 6:

Tác phẩm lí luận đầu tiên vạch ra phương hướng cơ bản về chiến lược và sách lược của cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam là

Xem đáp án » 08/05/2020 570

Câu 7:

Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam được thành lập tại

Xem đáp án » 08/05/2020 415

Bình luận


Bình luận