Câu hỏi:

12/05/2020 363

Cho số phức z = 2 + 3i. Khi đó điểm nào sau đây biểu diễn số phức z¯?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a và chiều cao bằng 2a. Diện tích xung quanh của hình nón đỉnh S với đáy là hình tròn nội tiếp ABCD

Xem đáp án » 12/05/2020 3,158

Câu 2:

Cho x>1 và thỏa mãn log3log27x=log27log3x

Khi đó giá trị log3x bằng

Xem đáp án » 12/05/2020 2,663

Câu 3:

Cho hàm số y=x3+x2m2x (với m là tham số thực). Tìm khẳng định sai?

Xem đáp án » 12/05/2020 2,138

Câu 4:

Có bao nhiêu giá trị nguyên m để phương trình 3m+1.12x+2m.6x+3x=0 có nghiệm không âm?

Xem đáp án » 12/05/2020 2,005

Câu 5:

Có 60 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 60. Rút ngẫu nhiên 3 thẻ. Tính xác suất để tổng các số ghi trên 3 thẻ chia hết cho 3.

Xem đáp án » 12/05/2020 1,768

Câu 6:

Biết rằng hàm số fx=3x27x+m1x1 đạt cực trị tại các điểm x1, x2. Giá trị biểu thức fx1fx2x1x2 là

Xem đáp án » 12/05/2020 1,531

Câu 7:

Đường thẳng nối hai điểm cực trị của đồ thị hàm số y=x33x+m đi qua điểm M(1;1) khi m=m0. Hỏi giá trị m0 gần giá trị nào nhất trong các giá trị sau?

Xem đáp án » 12/05/2020 1,230

Bình luận


Bình luận