Câu hỏi:

13/05/2020 265

Điểm M(-1;2) trong mặt phẳng Oxy biểu diễn cho số phức nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đồ thị hàm số y=x4+2x21 cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm?

Xem đáp án » 13/05/2020 7,976

Câu 2:

Hãng pha lê nổi tiếng Swarovski của Áo dự định thiết kế một viên pha lê hình cầu và đặt vào bên trong nó 7 viên ruby hình cầu nhỏ hơn, trong đó viên ruby ở chính giữa có tâm trùng với tâm của viên pha lê và tiếp xúc với 6 viên ruby còn lại, 6 viên ruby còn lại có kích thước bằng nhau và nằm ở các vị trí đối xứng nhau (qua tâm của viên pha lê) và tiếp xúc với viên pha lê (như hình vẽ). Biết viên pha lê có đường kính 10 cm và hãng này muốn thiết kế sao cho tổng thể tích các viên ruby bên trong là nhỏ nhất để tiết kiệm được lượng ruby. Khi đó bán kính của viên ruby ở giữa mà hãng pha lê cần thiết kế gần giá trị nào nhất sau đây?

Xem đáp án » 13/05/2020 2,032

Câu 3:

Gọi D là tập xác định của hàm số y=1lnxx132+1. Khi đó tập D

Xem đáp án » 13/05/2020 1,667

Câu 4:

Với n là số nguyên dương thỏa mãn Cn1+Cn2=78, hệ số của x4 trong khai triển biểu thức x2x+2n bằng bao nhiêu?

Xem đáp án » 13/05/2020 1,480

Câu 5:

Cho số phức z có phần thực dương thỏa mãn z2iz=1+2i.z¯. Biết w=5z4i, khi đó w2019 có đáp số nào sau đây?

Xem đáp án » 13/05/2020 1,381

Câu 6:

Cho phương trình log2mx35mx2+6x=log2+m3x1
Với mọi số thực m không âm phương trình đã cho có bao nhiêu nghiệm chung?

Xem đáp án » 13/05/2020 1,134

Câu 7:

Hỏi hàm số y=fx=x1x2x3...x2020 có bao nhiêu điểm cực tiểu?

Xem đáp án » 13/05/2020 1,128

Bình luận


Bình luận