Câu hỏi:

20/05/2020 1,082

Tìm I=lim8n52n3+14n5+2n2+1.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y=sin x trên đoạn π2;π3 lần lượt là

Xem đáp án » 20/05/2020 10,312

Câu 2:

Gọi m là số thực dương sao cho đường thẳng y=m+1 cắt đồ thị hàm số y=x43x22 tại hai điểm A, B thỏa mãn tam giác OAB vuông tại O (O là gốc tọa độ). Kết luận nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 20/05/2020 6,330

Câu 3:

Hàm số y=x4210x33+2x2+16x15 đồng biến trên khoảng nào sau đây?

Xem đáp án » 20/05/2020 2,288

Câu 4:

Cho đồ thị hàm số C:y=fx=2x33x2+5. Từ điểm A1912;4 kẻ được bao nhiêu tiếp tuyến tới (C).

Xem đáp án » 20/05/2020 2,061

Câu 5:

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y=cosx2cosxm nghịch biến trên khoảng 0;π2

Xem đáp án » 20/05/2020 1,554

Câu 6:

Cho hàm số fx=x2x+1. Tìm f30x.

Xem đáp án » 20/05/2020 1,541

Câu 7:

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số y=7x2x24 là:

Xem đáp án » 20/05/2020 1,490

Bình luận


Bình luận