Câu hỏi:

23/05/2020 5,979

Cho hai hàm số fx=1x2 và gx=x22. Gọi d1,d2 lần lượt là tiếp tuyến của mỗi đồ thị hàm số f(x), g(x) đã cho tại giao điểm của chúng. Hỏi góc giữa hai tiếp tuyến trên bằng bao nhiêu?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình y=5cosxmsinx=m+1 có nghiệm

Xem đáp án » 23/05/2020 11,520

Câu 2:

Hàm số y=2x4+1 đồng biến trên khoảng nào?

Xem đáp án » 23/05/2020 9,876

Câu 3:

Giải phương trình sinx+cosx=2sin5x.

Xem đáp án » 23/05/2020 7,937

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 25/05/2020 7,450

Câu 5:

Cho cấp số nhân un;u1=3;q=12. Hỏi số 3256 là số hạng thứ mấy?

Xem đáp án » 25/05/2020 5,903

Câu 6:

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị hàm số y=x4+2mx2+1 có ba điểm cực trị tạo thành tam giác vuống cân

Xem đáp án » 23/05/2020 5,607

Bình luận


Bình luận