Câu hỏi:

17/08/2021 178

Cho hàm số y=ax4+bx2+c có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Từ hình dáng đồ thị hàm số ta có a>0.

Đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ dương nên c>0.

Hàm số có 3 cực trị nên a.b<0 mà a>0b<0 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho M1;1;1,N3;2;5 và mặt phẳng P:x+y2z6=0. Hình chiếu vuông góc của MN lên (P) có phương trình là:

Xem đáp án » 17/08/2021 278

Câu 2:

Dãy số nào là cấp số nhân lùi vô hạn trong các dãy số sau đây?

Xem đáp án » 17/08/2021 255

Câu 3:

Xác định vị trí tương đối giữa đường thẳng d:x=1ty=3+2tz=t và P:x2yz+6=0?

Xem đáp án » 17/08/2021 213

Câu 4:

Cho số phức z có z=5. Khi đó, quỹ tích các điểm biểu diễn số phức w=34iz+2+3i là:

Xem đáp án » 18/08/2021 204

Câu 5:

Cho hình nón có đường sinh bằng 3, diện tích xung quanh bằng 12π. Bán kính đáy của hình nón là:

Xem đáp án » 17/08/2021 199

Câu 6:

Cho đồ thị hàm số y=f(x) như hình vẽ, hàm số nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

Xem đáp án » 17/08/2021 192

Bình luận


Bình luận