Câu hỏi:

23/08/2021 2,883

Cho hình chóp S.ABC có SA(ABC) và ABBC. Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) là góc nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình chữ nhật có AB=2a3,AD=2a. Mặt bên (SAB) là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Thể tích khối chóp  là:

Xem đáp án » 24/08/2021 1,231

Câu 2:

Một hộp đựng 40 tấm thẻ được đánh số thứ tự từ 1 đến 40. Rút ngẫu nhiên 10 tấm thẻ. Tính xác suất để lấy được 5 tấm thẻ mang số lẻ và 5 tấm thẻ mang số chẵn, trong đó có đúng một thẻ mang số chia hết cho 6.

Xem đáp án » 23/08/2021 902

Câu 3:

Có hai bút chì màu, các bút chì khác nhau. Hộp thứ nhất có 5 bút chì màu đỏ và 7 bút chì màu xanh. Hộp thứ hai có 8 bút chì đỏ và 4 bút chì màu xanh. Chọn ngẫu nhiên mỗi hộp một cây bút chì. Xác suất để có 1 cây bút chì màu đỏ và 1 cây bút chì màu xanh là:

Xem đáp án » 23/08/2021 461

Câu 4:

Biết rằng đồ thị hàm số y=x-1x+1x2-7-m cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt có hoành độ là x1, x2, x3, x4. Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để 11-x1+11-x2+11-x3+11-x4>1?

Xem đáp án » 04/09/2021 444

Câu 5:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a, cạnh bên SA=a5, mặt bên SAB là tam giác cân đỉnh S và thuộc mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AD và SC bằng:

Xem đáp án » 30/08/2021 364

Câu 6:

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y=x3-3x2+mx đạt cực tiểu tại x=2?

Xem đáp án » 03/09/2021 345

Bình luận


Bình luận