Câu hỏi:

06/10/2021 125

Trong không gian với hệ tọa độ O;i;j;k, cho u=2ij+k. Tính u.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho F(x) = x4-2x2+1 là một nguyên hàm của hàm số f’(x)-4x. Hàm số y=f(x) có tất cả bao nhiêu điểm cực trị?

Xem đáp án » 06/10/2021 983

Câu 2:

Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình vẽ?

Xem đáp án » 06/10/2021 955

Câu 3:

Cho hàm số y=x42x3+x2+m. Tổng tất cả các giá trị của tham số m để min1;2y+max1;2y=20 là:

Xem đáp án » 06/10/2021 599

Câu 4:

Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình sau có bốn nghiệm phân biệt: x416x2+81mxm2+2m1=0

Xem đáp án » 06/10/2021 393

Câu 5:

Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm sáu chữ số được tạo thành từ các chữ số 1, 2, 3, 4 trong đó chữ số 1 có mặt đúng 3 lần, các chữ số còn lại có mặt đúng một lần. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S. Tính xác suất để số được chọn không có hai chữ số 1 nào đứng cạnh nhau.

Xem đáp án » 06/10/2021 352

Câu 6:

Tìm tất cả các giá trị nguyên của m để hệ phương trình sau có nghiệm: 32x+x+132+x+1+2017x2017   1x2m+2x+2m+30            2.

Xem đáp án » 06/10/2021 293

Câu 7:

Cho số thực a thay đổi và số phức z thỏa mãn za2+1=ia1aa2i. Trên mặt phẳng tọa độ, gọi M là điểm biểu diễn số phức z. Khoảng cách giữa hai điểm M và I3;4 (khi a thay đổi) là:

Xem đáp án » 06/10/2021 276

Bình luận


Bình luận