Câu hỏi:

23/03/2022 85

Trong bài thi thực hành huấn luyện quân sự có một tình huống chiến sĩ phải bơi qua một sông để tấn công mục tiêu ở ngay phía bờ bên kia sông. Biết rằng lòng sông rộng 100m và vận tốc bơi của chiến sĩ bằng một phần ba vận tốc chạy trên bộ. Hãy cho biết chiến sĩ phải bơi bao nhiêu mét để đến được mục tiêu nhanh nhất? Biết dòng sông là thẳng, mục tiêu cách chiến sĩ 1km theo đường chim bay và chiến sĩ cách bờ bên kia 100m.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp giải:

Ta có hình vẽ, khi đó chiến sĩ ở vị trí A, mục tiêu ở vị trí C.

Quãng đường chiến sĩ phải bơi là AD, quãng đường chiến sĩ phải chạy bộ là DC.

Ta có: BC=AC2AB2=100021002=30011(m).

Đặt BD=x(m),(0<x<30011).

⇒ Quãng đường chiến sĩ phải bơi là: AD=AB2+BD2=x2+1002(m).

Quãng đường chiến sĩ phải chạy bộ là: CD=BCBD=30011x(m).

⇒ Thời gian chiến sĩ đến được mục tiêu là: AD=AB2+BD2=x2+1002(m). 

Tìm x để t(x) đạt Min rồi suy ra quãng đường chiễn sĩ phải bơi.

Giải chi tiết:

Trong bài thi thực hành huấn luyện quân sự có một tình huống chiến sĩ phải bơi (ảnh 1)

Gọi vận tốc của chiến sĩ khi bơi là a(m/s),(a>0).

⇒ Vận tốc của chiến sĩ khi chạy bộ là: 3a(m/s).

Ta có hình vẽ, khi đó chiến sĩ ở vị trí A, mục tiêu ở vị trí C.

Quãng đường chiến sĩ phải bơi là AD, quãng đường chiến sĩ phải chạy bộ là DC.

Ta có: BC=AC2AB2=100021002=30011(m).

Đặt BD=x(m),(0<x<30011).

⇒ Quãng đường chiến sĩ phải bơi là: AD=AB2+BD2=x2+1002(m).

Quãng đường chiến sĩ phải chạy bộ là: CD=BCBD=30011x(m).

⇒ Thời gian chiến sĩ đến được mục tiêu là: t=ADa+DC3a=x2+1002a+30011x3a

=13a(3x2+1002+30011x)

Xét hàm số: f(x)=3x2+1002x+30011trên (0;30011)ta có:

f'(x)=3x2x2+10021f'(x)=0

3x=2x2+10029x2=4x2+4.1002

5x2=4.1002

x2=45.1002x=255.100=405(tm)

⇒ Quãng đường bơi mà chiến sĩ phải bơi để đến được mục tiêu nhanh nhất là:

AD=x2+1002=45.1002+1002 =95.1002=605m.

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hình chóp S.ABC  SA(ABC) và ABBC.Góc giữa hai mặt phẳng (SBC)  và (ABC)  là góc nào sau đây?

Xem đáp án » 23/03/2022 150

Câu 2:

Có hai bút chì màu, các bút chì khác nhau. Hộp thứ nhất có 5 bút chì màu đỏ và 7 bút chì màu xanh. Hộp thứ hai có 8 bút chì đỏ và 4 bút chì màu xanh. Chọn ngẫu nhiên mỗi hộp một cây bút chì. Xác suất để có 1 cây bút chì màu đỏ và 1 cây bút chì màu xanh là:

Xem đáp án » 23/03/2022 147

Câu 3:

Cho hàm số  có đạo hàm liên tục trên R và có đồ thị hàm số  như hình vẽ bên dưới. Xét hàm số  và các mệnh đề sau:

I. Hàm số  có 3 điểm cực trị.

II. Hàm số  đạt cực tiểu tại

III. Hàm số  đạt cực đại tại

IV. Hàm số  đồng biến trên khoảng

V. Hàm số  nghịch biến trên khoảng

Cho hàm số  có đạo hàm liên tục trên  và có đồ thị hàm số  như hình vẽ bên dưới (ảnh 1)

Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên?

Xem đáp án » 23/03/2022 143

Câu 4:

Cho hàm số y=ax4+bx2+c  có đồ thị như hình vẽ bên.

Cho hàm số   có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng? (ảnh 1) 

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Xem đáp án » 23/03/2022 138

Câu 5:

Tìm m để hàm số y=13x3mx2+(m2m+1)x+1  đạt cực đại tại x=1.

Xem đáp án » 23/03/2022 131

Câu 6:

Một hộp đựng 40 tấm thẻ được đánh số thứ tự từ 1 đến 40. Rút ngẫu nhiên 10 tấm thẻ. Tính xác suất để lấy được 5 tấm thẻ mang số lẻ và 5 tấm thẻ mang số chẵn, trong đó có đúng một thẻ mang số chia hết cho 6.

Xem đáp án » 23/03/2022 126

Câu 7:

Cho hàm số f(x)=x33x2+1.  Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y=|f(sinx+3cosx)+m|  có giá trị nhỏ nhất không vượt quá 5?

Xem đáp án » 24/03/2022 105

Bình luận


Bình luận