Câu hỏi:

16/12/2019 332

Cho tam giác ABC .Hỏi có bao nhiêu vecto khác  vecto không có điểm đầu ; điểm cuối là các đỉnh của tam giác?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

 

Các vectơ thỏa mãn đầu bài là:

 

Chọn C.

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mệnh đề nào sau đây sai?

Xem đáp án » 16/12/2019 8,031

Câu 2:

Cho tam giác ABC, với M là trung điểm BC. Mệnh đề nào sau đây đúng?  

Xem đáp án » 16/12/2019 6,148

Câu 3:

Cho tam giác ABC đều cạnh a. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 16/12/2019 5,203

Câu 4:

Cho hình vuông ABCD. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 16/12/2019 3,145

Câu 5:

Cho bốn điểm bất kì A; B; C; D. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 16/12/2019 3,074

Câu 6:

Cho ba điểm phân biệt A; B; C. Đẳng thức nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 16/12/2019 2,819

Câu 7:

Cho 3 điểm phân biệt A; B; C phân biệt. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 16/12/2019 2,554

Bình luận


Bình luận