Câu hỏi:

25/05/2022 18

Nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa trên hiện tượng nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa trên hiện tượng sự dãn nở vì nhiệt của chất lỏng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để tách xăng và nước bị lẫn vào nhau ta làm như sau:

Xem đáp án » 25/05/2022 60

Câu 2:

Hệ cơ quan nào dưới đây không cần phối hợp hoạt động khi cơ thể đang chơi thể thao?

Xem đáp án » 25/05/2022 40

Câu 3:

Điền vào chỗ trống “…” để được câu hoàn chỉnh:

Gió tác dụng lực lên cánh buồm cùng chiều chuyển động của thuyền làm thuyền chuyển động …

Xem đáp án » 25/05/2022 33

Câu 4:

Đặc điểm nào dưới đây không có ở tế bào nhân sơ?

Xem đáp án » 25/05/2022 20

Câu 5:

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án » 25/05/2022 18

Câu 6:

Cơ quan nào dưới đây không thuộc hệ tiêu hóa?

Xem đáp án » 25/05/2022 18

Bình luận


Bình luận