Câu hỏi:

25/05/2022 15

Trường hợp nào sau đây thể hiện tính chất hóa học?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Tính chất vật lí: Không có sự tạo thành chất mới

+ Thể (rắn, lỏng, khí)

+ Màu sắc, mùi vị, hình dạng, kích thước, khối lượng riêng.

+ Tính tan trong nước hoặc chất lỏng khác.

+ Tính nóng chảy, sự sôi của một chất.

+ Tính dẫn nhiệt, dẫn điện

Tính chất hóa học: Có sự tạo thành chất mới.

+ Chất bị phân hủy.

+ Chất bị đốt cháy.

+ Khả năng tác dụng với chất khác.

A. Cho 1 viên vitamin C sủi vào cốc nước, viên sủi tan ra và xuất hiện bọt khí → Tính chất hóa học.

B. Đường tan trong nước → Tính chất vật lí.

C. Hạt sương chuyển từ thể lỏng sang thể khí → Tính chất vật lí.

D. Khí trong chai rượu vang bị nén thoát ra ngoài → Tính chất vật lí.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để tách xăng và nước bị lẫn vào nhau ta làm như sau:

Xem đáp án » 25/05/2022 55

Câu 2:

Hệ cơ quan nào dưới đây không cần phối hợp hoạt động khi cơ thể đang chơi thể thao?

Xem đáp án » 25/05/2022 39

Câu 3:

Điền vào chỗ trống “…” để được câu hoàn chỉnh:

Gió tác dụng lực lên cánh buồm cùng chiều chuyển động của thuyền làm thuyền chuyển động …

Xem đáp án » 25/05/2022 27

Câu 4:

Đặc điểm nào dưới đây không có ở tế bào nhân sơ?

Xem đáp án » 25/05/2022 19

Câu 5:

Trên một hộp mứt có ghi 500g có nghĩa là:

Xem đáp án » 25/05/2022 18

Câu 6:

Nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa trên hiện tượng nào?

Xem đáp án » 25/05/2022 17

Câu 7:

Tế bào động vật khác tế bào thực vật ở điểm nào?

Xem đáp án » 25/05/2022 17

Bình luận


Bình luận