Câu hỏi:

25/05/2022 55

Để tách xăng và nước bị lẫn vào nhau ta làm như sau:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Phương pháp chiết dùng để tách hai chất lỏng không tan vào nhau.

Xăng không tan trong nước và nhẹ hơn nước nên ta dùng phễu chiết sẽ thu được nước ở bình hứng và xăng ở phễu chiết.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hệ cơ quan nào dưới đây không cần phối hợp hoạt động khi cơ thể đang chơi thể thao?

Xem đáp án » 25/05/2022 38

Câu 2:

Điền vào chỗ trống “…” để được câu hoàn chỉnh:

Gió tác dụng lực lên cánh buồm cùng chiều chuyển động của thuyền làm thuyền chuyển động …

Xem đáp án » 25/05/2022 27

Câu 3:

Đặc điểm nào dưới đây không có ở tế bào nhân sơ?

Xem đáp án » 25/05/2022 19

Câu 4:

Trên một hộp mứt có ghi 500g có nghĩa là:

Xem đáp án » 25/05/2022 18

Câu 5:

Nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa trên hiện tượng nào?

Xem đáp án » 25/05/2022 17

Câu 6:

Tế bào động vật khác tế bào thực vật ở điểm nào?

Xem đáp án » 25/05/2022 17

Bình luận


Bình luận