Câu hỏi:

25/05/2022 43

Mục tiêu bao trùm của Mỹ trong chính sách đối ngoại sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, trang 44.

Cách giải: Mục tiêu bao trùm của Mỹ trong chính sách đối ngoại sau Chiến tranh thế giới thứ hai là thực hiện chiến lược toàn cầu với tham vọng bá chủ thế giới. 

Chọn D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai nhà nước trên bán đảo Triều Tiên ra đời là hệ quả của

Xem đáp án » 25/05/2022 199

Câu 2:

Nguyên nhân khách quan thúc đẩy kinh tế Nhật phát triển là

Xem đáp án » 25/05/2022 67

Câu 3:

Vì sao sau cách mạng tháng Tám (1945) Việt Nam lại đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”?

Xem đáp án » 25/05/2022 66

Câu 4:

Những chuyển biến về kinh tế - xã hội ở Việt Nam trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) của thực dân Pháp đã

Xem đáp án » 25/05/2022 51

Câu 5:

Việc Nguyễn Ái Quốc tham gia thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa và Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông (1921- 1925) đã để lại bài học gì cho cách mạng Việt Nam?

Xem đáp án » 25/05/2022 51

Câu 6:

Lần đầu tiên nhân dân Việt Nam được thực hiện quyền công dân của chế độ mới

Xem đáp án » 25/05/2022 48

Bình luận


Bình luận