Câu hỏi:

25/05/2022 55

Những chuyển biến về kinh tế - xã hội ở Việt Nam trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) của thực dân Pháp đã

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp: SGK Lịch sử 11, trang 140 – 141, suy luận.

Cách giải:

A loại vì chỉ có 1 bộ phận sĩ phu yêu nước tiến bộ mới đi theo lập trường dân chủ tư sản.

B chọn vì dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, trong xã hội Việt Nam xuất hiện giai cấp công nhân và tầng lớp tư sản, tiểu tư sản. Đây là điều kiện bên trong cho cuộc vận động 

GPDT theo xu hướng mới ở đầu thế kỉ XX.

C loại và phong trào công nhân bước đầu chuyển từ tự phát sang tự giác với cuộc bãi công Ba Son tháng 8/1925 và không xuất phát từ tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất.

D loại vì phải đến cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai thì tư sản mới trở thành giai cấp. 

Chọn B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai nhà nước trên bán đảo Triều Tiên ra đời là hệ quả của

Xem đáp án » 25/05/2022 202

Câu 2:

Nguyên nhân khách quan thúc đẩy kinh tế Nhật phát triển là

Xem đáp án » 25/05/2022 69

Câu 3:

Vì sao sau cách mạng tháng Tám (1945) Việt Nam lại đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”?

Xem đáp án » 25/05/2022 68

Câu 4:

Việc Nguyễn Ái Quốc tham gia thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa và Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông (1921- 1925) đã để lại bài học gì cho cách mạng Việt Nam?

Xem đáp án » 25/05/2022 59

Câu 5:

Lần đầu tiên nhân dân Việt Nam được thực hiện quyền công dân của chế độ mới

Xem đáp án » 25/05/2022 50

Câu 6:

Mục tiêu bao trùm của Mỹ trong chính sách đối ngoại sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

Xem đáp án » 25/05/2022 47

Bình luận


Bình luận