Câu hỏi:

25/05/2022 23

Yếu tố quyết định để Đảng Cộng sản Đông Dương tạm gác khẩu hiệu “cách mạng ruộng đất” trong giai đoạn 1939-1945 là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp: Dựa vào tình hình thế giới và tình hình của cách mạng nước ta giai đoạn 1939 – 1945 để phân tích. 

Cách giải:

A chọn vì Chiến tranh thế giới đã nổ ra, cần chuyển hướng chỉ đạo và đưa nhiệm vụ GPDT lên hàng đầu: Nếu không đòi được độc lập dân tộc thì chẳng những dân tộc phải chịu mài kiếp ngựa trâu mà quyền lợi của đại | bộ phận giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được. 

B loại vì bộ phận đại địa chủ là đối tượng của cách mạng.

C loại vì ta đã tiến hành thành lập mặt trận dân tộc thống nhất để tập hợp rộng rãi các lực lượng từ 1936.

D loại vì Đảng Cộng sản Đông Dương tạm gác khẩu hiệu “cách mạng ruộng đất” trong giai đoạn 1939-1945 không phải để phân hóa, cô lập kẻ thù tiến tới đánh đổ chúng.

Chọn A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai nhà nước trên bán đảo Triều Tiên ra đời là hệ quả của

Xem đáp án » 25/05/2022 180

Câu 2:

Nguyên nhân khách quan thúc đẩy kinh tế Nhật phát triển là

Xem đáp án » 25/05/2022 51

Câu 3:

Vì sao sau cách mạng tháng Tám (1945) Việt Nam lại đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”?

Xem đáp án » 25/05/2022 51

Câu 4:

Những chuyển biến về kinh tế - xã hội ở Việt Nam trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) của thực dân Pháp đã

Xem đáp án » 25/05/2022 37

Câu 5:

Lần đầu tiên nhân dân Việt Nam được thực hiện quyền công dân của chế độ mới

Xem đáp án » 25/05/2022 36

Câu 6:

Tính chất triệt để của phong trào cách mạng 1930 – 1931 được biểu hiện ở:

Xem đáp án » 25/05/2022 31

Câu 7:

Năm 1925, Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập ra tờ báo nào?

Xem đáp án » 25/05/2022 30

Bình luận


Bình luận