Câu hỏi:

25/05/2022 10

Đặc điểm nào dưới đây không có ở tế bào nhân sơ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

Ở thực vật chưa có hệ thần kinh nên không có tế bào thần kinh.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để tách xăng và nước bị lẫn vào nhau ta làm như sau:

Xem đáp án » 25/05/2022 22

Câu 2:

Nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa trên hiện tượng nào?

Xem đáp án » 25/05/2022 15

Câu 3:

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án » 25/05/2022 13

Câu 4:

Muốn cân một vật cho kết quả đo chính xác ta cần làm gì?

Xem đáp án » 25/05/2022 12

Câu 5:

Trường hợp nào sau đây thể hiện tính chất hóa học?

Xem đáp án » 25/05/2022 12

Câu 6:

Tế bào động vật khác tế bào thực vật ở điểm nào?

Xem đáp án » 25/05/2022 12

Câu 7:

Điền vào chỗ trống “…” để được câu hoàn chỉnh:

…. là số đo lượng chất của một vật. Khi không tính bao bì thì khối lượng đó được gọi là khối lượng tịnh.

Xem đáp án » 25/05/2022 12

Bình luận


Bình luận