Câu hỏi:

25/05/2022 14

Tế bào động vật khác tế bào thực vật ở điểm nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

- Tế bào động vật đa số không có thành tế bào còn tế bào thực vật có thành tế bào được cấu tạo chủ yếu bới cellulose.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để tách xăng và nước bị lẫn vào nhau ta làm như sau:

Xem đáp án » 25/05/2022 27

Câu 2:

Đặc điểm nào dưới đây không có ở tế bào nhân sơ?

Xem đáp án » 25/05/2022 17

Câu 3:

Nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa trên hiện tượng nào?

Xem đáp án » 25/05/2022 16

Câu 4:

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án » 25/05/2022 14

Câu 5:

Muốn cân một vật cho kết quả đo chính xác ta cần làm gì?

Xem đáp án » 25/05/2022 13

Câu 6:

Trường hợp nào sau đây thể hiện tính chất hóa học?

Xem đáp án » 25/05/2022 12

Bình luận


Bình luận