Câu hỏi:

25/05/2022 74

Những yếu tố nào đưa tới sự phát triển kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1952 - 1973? Nguyên nhân chung dẫn đến sự phát triển kinh tế của Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

* Những yếu tố đưa tới sự phát triển kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1952 - 1973:

- Con người được coi là vốn quý nhất, là nhân tố quyết định hàng đầu. (0,5 điểm)

- Vai trò lãnh đạo, quản lí có hiệu quả của nhà nước. (0,25 điểm)

- Các công ti Nhật Bản năng động, có tầm nhìn xa, quản lí tốt… (0,25 điểm)

- Áp dụng thành tựu khoa học kĩ thuật hiện đại …(0,5 điểm)

- Chi phí quốc phòng thấp (không vượt quá 1% GDP)…( 0,5 điểm)

- Tận dụng tốt các yếu tố bên ngoài để phát triển…(0,5 điểm)

* Nguyên nhân chung…

- Áp dụng thành công những thành tựu về khoa học - kĩ thuật vào sản xuất.          (0,25 điểm)

- Vai trò quản lý nền kinh tế hiệu quả của nhà nước. (0,25 điểm)

- Các công ty, tập đoàn tư bản có sức sản xuất và khả năng cạnh tranh cao, tận dụng tốt các yếu tố bên ngoài để phát triển. (0,5 điểm)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Liên hợp quốc được thành lập (1945) là thực hiện theo quyết định của hội nghị quốc tế nào?

Xem đáp án » 25/05/2022 103

Câu 2:

Trong nửa sau thế kỉ XX, quốc gia nào sau đây đã trở thành “con rồng” kinh tế châu Á?

Xem đáp án » 25/05/2022 68

Câu 3:

Theo “phương án Maobáttơn” (8 - 1947), thực dân Anh chia Ấn Độ thành hai quốc gia tự trị trên cơ sở

Xem đáp án » 25/05/2022 64

Câu 4:

Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, quan hệ giữa Mĩ và Liên Xô là

Xem đáp án » 25/05/2022 57

Câu 5:

Ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới hình thành nửa sau thế kỉ XX là

Xem đáp án » 25/05/2022 55

Câu 6:

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nền kinh tế các nước tư bản có sự tăng trưởng khá liên tục sau Chiến tranh thế giới thứ hai là nhờ

Xem đáp án » 25/05/2022 41

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »