Câu hỏi:

14/01/2020 5,311

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, phần lớn diện tích đất trồng cây lương thực, thực phẩm và cây hàng năm của nước ta tập trung ở hai vùng là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nơi tập trung nhiều nhất dầu mỏ, khí tự nhiên của khu vực Tây Nam Á là

Xem đáp án » 14/01/2020 7,380

Câu 2:

Khó khăn về cơ s vật chất - kĩ thuật đối với sự phát triển ngành thủy sản nước ta

Xem đáp án » 14/01/2020 2,127

Câu 3:

Biểu hiện của hiện tượng xâm thực mạnh ở miền đồi núi nước ta không phải

Xem đáp án » 14/01/2020 1,266

Câu 4:

Sông ngòi ở miền khí hậu nào sau đây có đặc điểm “nhiều nước quanh năm”?

Xem đáp án » 14/01/2020 1,212

Câu 5:

Than nâu nước ta phân bố chủ yếu ở

 

Xem đáp án » 14/01/2020 909

Câu 6:

Đa dạng hóa các hoạt động sản xuất ở nông thôn nước ta là biện pháp nhằm

Xem đáp án » 14/01/2020 906

Bình luận


Bình luận