Câu hỏi:

15/01/2020 1,383

Vùng nào sau đây ở nước ta chịu ảnh hưởng nhiều nhất của bão

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tỉnh có diện tích trồng chè lớn nhất nước ta hiện nay là

Xem đáp án » 15/01/2020 5,267

Câu 2:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, trung tâm công nghiệp có giá trị sản xuất từ 9 đến 40 nghìn tỉ đồng vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc không phải

Xem đáp án » 15/01/2020 3,831

Câu 3:

Hàng không của nước ta là ngành non trẻ nhưng có bước phát triển nhanh nhờ

Xem đáp án » 15/01/2020 3,501

Câu 4:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết các đô thị nào sau đây ở nước ta là đô thị loại 2?

Xem đáp án » 15/01/2020 2,749

Câu 5:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, hai tỉnh có giá trị sản xuất lâm nghiệp (năm 2007) cao nhất ở nước ta là

Xem đáp án » 15/01/2020 2,542

Câu 6:

Loại hình dịch vụ nào sau đây không phải mới ra đời ở nước ta

Xem đáp án » 15/01/2020 2,352

Câu 7:

Hướng chuyên môn hóa sản xuất cây công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới (chè, trẩu, sở, hồi...) là của vùng nông nghiệp

Xem đáp án » 15/01/2020 1,698

Bình luận


Bình luận