Trắc nghiệm Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song có đáp án

  • 2537 lượt thi

  • 28 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?

Xem đáp án

Phương án A sai vì hai đường thẳng có thể chéo nhau;

Phương án B sai vì hai đường thẳng có thể song song

Phương án C sai vì hai đường thẳng có thể chéo nhau.

Đáp án D.


Câu 2:

Trong không gian cho ba đường thẳng a, b và c. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là đúng?

Xem đáp án

Phương án A sai vì hai đường thẳng có thể trùng nhau

Phương án B sai vì hai đường thẳng có thể cùng song song hoặc cắt nhau

Phương án D sai vì a và c có thể chéo nhau.

Đáp án C.


Câu 3:

Cho hai đường thẳng a và b chéo nhau. Một đường thẳng c song song với a. khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Phương án A sai vì b, c có thể cắt nhau.

Phương án B sai vì b và c có thể chéo nhau.

Phương án D sai vì nếu b và c song song thì a và b song song hoặc trùng nhau.

Đáp án: C.


Câu 4:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. M là trung điểm của SC. Tìm giao tuyến của (MAB) với (SCD).

Xem đáp án

Do (MAB) chứa AB//CD, nên giao tuyến của (MAB) với (SCD) là đường thẳng đi qua M và song song với AB. Đường thẳng này cắt SD tại điểm N.

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Vậy giao tuyến của (MAB) với (SCD) là đường thẳng MN, với N là giao điểm của SD và đường thẳng đi qua M, song song với AB.

Đáp án B.


Câu 5:

Cho hình chóp S. ABCD có đáy là hình thang với các cạnh đáy là AB, CD. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AD, BC và G là trọng tâm tam giác SAB. Tìm thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi (IJG)

Xem đáp án

* Xét hình thang ABCD có I vag J lần lượt là trung điểm của AD và BC nên

 IJ là đường thẳng trung bình của hình thang ABCD. Suy ra:  IJ // AB.

* Hai mặt phẳng (GIJ) và (SAB) lần lượt chứa hai đường thẳng song song (là IJ và AB) nên giao tuyến của chúng là đường thẳng đi qua G và song song với AB.

Đường thẳng này cắt SA tại điểm M và cắt SB tại N.

Vậy thiết diện là hình thang MIJN, với M, N là giao điểm của đường thẳng đi qua G và song song với AB với hai đường thẳng SA, SB.

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Đáp án B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận