• - Chưa học
  • - Đã học
  • - Đề kiểm tra
  • - Tài liệu
Ngữ pháp
0/60

Khóa NGỮ PHÁP môn Tiếng Anh- Luyện thi THPT QG - cô Vũ Thanh Hoa

Giáo viên: Vũ Thanh Hoa

KHÓA HỌC do cô biên soạn sát với đề thi của Bộ Giáo Dục và Đạo tạo nhất.
Khóa học này tập trung vào 20 chuyên đề ngữ pháp Tiếng Anh ôn thi THPT Quốc gia, cùng với đó là thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm, cung cấp kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu ,các lời khuyên về định hướng cách học Tiếng Anh, các bí quyết ôn tập Tiếng Anh hiệu quả, phương pháp làm bài hiệu quả, hướng dẫn giải bài tập và đề thi một cách cụ thể, chi tiết nhất. 
Chuyên đề 1. Các thì (tenses)
Chuyên đề 2. Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ (subject – verb agreement)
Chuyên đề 3. Danh động từ và động từ nguyên thể (gerund and infinitive)
Chuyên đề 4. Câu giả định (subjunctive)
Chuyên đề 5. Câu bị động (passive voice)
Chuyên đề 6. Câu gián tiếp (reported speech)
Chuyên đề 7. Mệnh đề quan hệ (relative clauses)
Chuyên đề 8. Comparison
Chuyên đề 9. Liên từ (conjunctions)
Chuyên đề 10. Mạo từ (articles)
Chuyên đề 11. Giới từ (prepositions)
Chuyên đề 12. Các từ (cụm từ) diễn tả số lượng (expressions of quantity)
Chuyên đề 13. Ngữ động từ: (prasal verbs)
Chuyên đề 14. Cấu tạo từ (word formation)
Chuyên đề 15. Đảo ngữ (inversions)
Chuyên đề 16. Sự kết hợp từ (collocations)
Chuyên đề 17. Mệnh đề trạng ngữ (adverbial clauses)
Chuyên đề 18. Ngữ âm (phonetics)
Chuyên đề 19. Kỹ năng đọc (reading skills)
Chuyên đề 20. Chức năng giao tiếp (communication skill)

Chuyên đề 1. Các thì (tenses).pdf Xem Download
Chuyên đề 2. Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ (subject – verb agreement).pdf Xem Download
Chuyên đề 3. Danh động từ và động từ nguyên thể (gerund and infinitive).pdf Xem Download
Chuyên đề 4. Câu giả định (subjunctive).pdf Xem Download
Chuyền đề 5.pdf Xem Download
Chuyên đề 6.pdf Xem Download
Chuyên đề 7. Câu so sánh (Compariso).pdf Xem Download
Chuyên đề 8. Câu điều kiện (Conditional sentences).pdf Xem Download
Chuyên đề 9. Câu đảo ngữ (Inversion).pdf Xem Download
Chuyên đề 10.pdf Xem Download
CHUYÊN ĐỀ 11. GIỚI TỪ (PREPOSITIONS).pdf Xem Download
Chuyên đề 12. Mạo từ (articles).pdf Xem Download
Chuyên đề 13. Các từ (cụm từ) diễn tả số lượng (expressions of quantity).pdf Xem Download
Chuyên đề 14. Câu bị động (passive voice).pdf Xem Download
Chuyên đề 15. Cấu tạo từ (word formation).pdf Xem Download
Chuyên đề 16. Sự kết hợp từ (collocations).pdf Xem Download
Chuyên đề 17.pdf Xem Download
Chuyên đề 18.pdf Xem Download
Chuyên đề 19.pdf Xem Download

Bình luận