• - Chưa học
  • - Đã học
  • - Đề kiểm tra
  • - Tài liệu
CHƯƠNG TRÌNH HỌC
0/26

Lấy gốc HÌNH HỌC KHÔNG GIAN - thầy Nguyễn Quý Huy

Giáo viên: Nguyễn Quý Huy


Bình luận

Thương Nguyễn
14:51 - 27/05/2021

cái video xài camera 360 độ hay sao mà mặt thầy ..........:))