• - Chưa học
  • - Đã học
  • - Đề kiểm tra
  • - Tài liệu
CHƯƠNG I – DAO ĐỘNG CƠ
0/86
CHƯƠNG II. SÓNG CƠ HỌC
0/36
CHƯƠNG III. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ
0/14

Luyện thi THPTQG môn Vật Lý - Thầy Lê Xuân Vượng - Nền tảng 8+

Giáo viên: Lê Xuân Vượng

Chương 1-Bài 1-BT ĐạiCương về DĐĐH-ThầyVượng 3T.pdf Xem Download
Chương 1-Bài 1-ĐÁP ÁN BT Đại cương về DĐĐH.pdf Xem Download
Chương 1-Bài 2-BT KTVTRÒN LG-File đề.pdf Xem Download
Chương 1-Bài 3-BT CON LẮC LÒ XO-Phần IV-V -File đề.pdf Xem Download
Chương 1-Bài 3-BT CON LẮC LÒ XO-Phần III -File đề.pdf Xem Download
Chương 1-Bài 4-BT CON LẮC ĐƠN-Dạng 1-2-File đề.pdf Xem Download
CHƯƠNG II-Bài 8-File đề.pdf Xem Download
CHƯƠNG II-Bài 8-File đáp án.pdf Xem Download
CHƯƠNG II-Bài 9-File đề.pdf Xem Download
CHƯƠNG II-Bài 9-File đáp án.pdf Xem Download
CHƯƠNG II-Bài 10-File đề.pdf Xem Download
CHƯƠNG II-Bài 10-File đáp án.pdf Xem Download
CHƯƠNG II-Bài 11-File đề.pdf Xem Download
CHƯƠNG II-Bài 11-File đáp án.pdf Xem Download
CHƯƠNG 3-BÀI 13- BÀI TẬP MẠCH LC-THẦY VƯỢNG 3T.pdf Xem Download
CHƯƠNG 3-BÀI 15- BÀI TẬP SÓNG ĐT-THẦY VƯỢNG 3T.pdf Xem Download
CHƯƠNG IV-ĐXC-CĐ1-ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XC.pdf Xem Download
CHƯƠNG IV-ĐXC-CĐ2-CÔNG SUẤT ĐXC.pdf Xem Download

Bình luận

Trần Minh Tuấn
17:19 - 17/07/2020

Bài 2 -II.5 Dạng bài toán tìm số lần vật đi qua vị trí đã biết x ( phần dao động điều hòa )
Video bị lỗi, không xem được

Ảnh đính kèm

Lê Xuân Vượng
13:25 - 29/07/2020

Ok em, thầy sẽ bảo bên kỹ thuật ghép lại video nha, cảm ơn em đã phản hồi!

Phan Thị Hồng
15:33 - 30/06/2021

thầy báo mà sao vẫn k xem đc video này v thầy ?

Lý Uy Lương
13:07 - 01/07/2021

Bài 2 -II.5 Dạng bài toán tìm số lần vật đi qua vị trí đã biết x ( phần dao động điều hòa )
Video bị lỗi, không xem được ạ.

Ảnh đính kèm

Các khóa học khác của Giáo viên Lê Xuân Vượng

Xem thêm