• - Chưa học
  • - Đã học
  • - Đề kiểm tra
  • - Tài liệu
HỌC KÌ I
0/77
HỌC KÌ 2
0/62

Ngữ Văn 7 - cô Trương San

Giáo viên: Cô Trương San

1. CỔNG TRƯỜNG MỞ RA (Tiết 1).pdf Xem Download
2. CỔNG TRƯỜNG MỞ RA (Tiết 2).pdf Xem Download
3. MẸ TÔI (Tiết 1).pdf Xem Download
4. MẸ TÔI (Tiết 2).pdf Xem Download
5. TỪ GHÉP.pdf Xem Download
6. LIÊN KẾT TRONG VĂN BẢN.pdf Xem Download
7. CUỘC CHIA TAY CỦA NHỮNG CON BÚP BÊ (Tiết 1).pdf Xem Download
8. CUỘC CHIA TAY CỦA NHỮNG CON BÚP BÊ (Tiết 2).pdf Xem Download
9. BỐ CỤC TRONG VĂN BẢN.pdf Xem Download
10. MẠCH LẠC TRONG VĂN BẢN.pdf Xem Download
11. CA DAO DÂN CA NHỮNG CÂU HÁT VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH .pdf Xem Download
12. NHỮNG CÂU HÁT VỀ TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC, CON NGƯỜI.pdf Xem Download
13. TỪ LÁY.pdf Xem Download
14. VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 1-VĂN TỰ SỰ VÀ MIÊU TẢ .pdf Xem Download
15. QUÁ TRÌNH TẠO LẬP VĂN BẢN.pdf Xem Download
16. NHỮNG CÂU HÁT THAN THÂN.pdf Xem Download
17. NHỮNG CÂU HÁT CHÂM BIẾM.pdf Xem Download
18. ĐẠI TỪ.pdf Xem Download
19. LUYỆN TẬP TẠO LẬP VĂN BẢN.pdf Xem Download
20. SÔNG NÚI NƯỚC NAM.pdf Xem Download
21. PHÒ GIÁ VỀ KINH.pdf Xem Download
22. TỪ HÁN VIỆT.pdf Xem Download
23. TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BIỂU CẢM.pdf Xem Download
24. BUỔI CHIỀU ĐỨNG Ở PHỦ THIÊN TRƯỜNG TRÔNG RA.pdf Xem Download
25. BÀI CA CÔN SƠN.pdf Xem Download
26. TỪ HÁN VIỆT (Tiếp theo).pdf Xem Download
27. ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN BIỂU CẢM.pdf Xem Download
28. ĐỀ VĂN BIỂU CẢM VÀ CÁCH LÀM BÀI VĂN BIỂU CẢM.pdf Xem Download
29. SAU PHÚT CHIA LI.pdf Xem Download
30. BÁNH TRÔI NƯỚC.pdf Xem Download
31. QUAN HỆ TỪ.pdf Xem Download
32. LUYỆN TẬP CÁCH LÀM VĂN BẢN BIỂU CẢM.pdf Xem Download
33. QUA ĐÈO NGANG.pdf Xem Download
34. BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ.pdf Xem Download
35. CHỮA LỖI VỀ QUAN HỆ TỪ.pdf Xem Download
36. VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 2 - VĂN BIỂU CẢM.pdf Xem Download
37. XA NGẮM THÁC NÚI LƯ.pdf Xem Download
38. TỪ ĐỒNG NGHĨA.pdf Xem Download
39. CÁCH LẬP Ý CỦA BÀI VĂN BIỂU CẢM.pdf Xem Download
40. CẢM NGHĨ TRONG ĐÊM THANH TĨNH.pdf Xem Download
41. NGẪU NHIÊN VIẾT NHÂN BUỔI MỚI VỀ QUÊ.pdf Xem Download
42. TỪ TRÁI NGHĨA.pdf Xem Download
43. LUYỆN NÓI VĂN BIỂU CẢM VỀ SỰ VẬT, CON NGƯỜI.pdf Xem Download
44. BÀI CA NHÀ TRANH BỊ GIÓ THU PHÁ.pdf Xem Download
45. TỪ ĐỒNG ÂM.pdf Xem Download
46. CÁC YẾU TỐ TỰ SỰ,MIÊU TẢ TRONG VĂN BIỂU CẢM .pdf Xem Download
47. CẢNH KHUYA.pdf Xem Download
48. RẰM THÁNG GIÊNG.pdf Xem Download
49. THÀNH NGỮ.pdf Xem Download
VĂN-BIỂU-CẢM.pdf Xem Download
50. VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 3 - VĂN BIỂU CẢM .pdf Xem Download
51. CÁCH LÀM BÀI VĂN BIỂU CẢM VỀ TÁC PHẨM VĂN HỌC.pdf Xem Download
52. TIẾNG GÀ TRƯA.pdf Xem Download
53. ĐIỆP NGỮ.pdf Xem Download
54. LUYỆN NÓI PHÁT BIỂU CẢM NGHĨ VỀ TÁC PHẨM VĂN HỌC.pdf Xem Download
55. LÀM THƠ LÚC BÁT.pdf Xem Download
56. MỘT THỨ QUÀ CỦA LÚA NON CỐM.pdf Xem Download
57. CHƠI CHỮ.pdf Xem Download
58. CHUẨN MỰC SỬ DỤNG TỪ.pdf Xem Download
59. ÔN TẬP VĂN BẢN BIỂU CẢM.pdf Xem Download
60. SÀI GÒN TÔI YÊU.pdf Xem Download
61. MÙA XUÂN CỦA TÔI.pdf Xem Download
62. LUYỆN TẬP SỬ DỤNG TỪ.pdf Xem Download
63. ÔN TẬP TÁC PHẨM TRỮ TÌNH.pdf Xem Download
64. ÔN TẬP PHẦN TIẾNG VIỆT.pdf Xem Download
CÔ-TRƯƠNG-SAN-ĐỀ-CƯƠNG-ÔN-TẬP-NGỮ-VĂN-7-KÌ-1-2020-2021 (1).pdf Xem Download
65. KIỂM TRA TỔNG HỢP CUỐI HỌC KÌ I.pdf Xem Download
66. ÔN TẬP TÁC PHẨM TRỮ TÌNH.pdf Xem Download
67. ÔN TẬP PHẦN TIẾNG VIỆT (Tiếp theo).pdf Xem Download
68. CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG (Phần Tiếng Việt).pdf Xem Download
69. TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT-đã chuyển đổi.pdf Xem Download
70. CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG (PHẦN VĂN VÀ TẬP LÀM VĂN)-đã chuyển đổi.pdf Xem Download
71. TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN NGHỊ LUẬN-đã chuyển đổi.pdf Xem Download
72. TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI-đã chuyển đổi.pdf Xem Download
73. RÚT NGỌN CÂU-đã chuyển đổi.pdf Xem Download
74. ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN NGHỊ LUẬN-đã chuyển đổi.pdf Xem Download
75. ĐỀ VĂN NGHỊ LUẬN VÀ VIỆC LẬP Ý CHO BÀI VĂN NGHỊ LUẬN-đã chuyển đổi.pdf Xem Download
76. TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA-đã chuyển đổi.pdf Xem Download
77. CÂU ĐẶC BIỆT-đã chuyển đổi.pdf Xem Download
78. BỐ CỤC VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP LUẬN TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN-đã chuyển đổi.pdf Xem Download
79. LUYỆN TẬP VỀ PHƯƠNG PHÁP LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN-đã chuyển đổi.pdf Xem Download
80. SỰ GIÀU ĐẸP CỦA TIẾNG VIỆT-đã chuyển đổi.pdf Xem Download
88.-VIẾT-BÀI-TẬP-LÀM-VĂN-SỐ-5-VĂN-LẬP-LUẬN-CHỨNG-MINH.pdf Xem Download
89. Ý NGHĨA VĂN CHƯƠNG-chính thức.pdf Xem Download
90. CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG(Tiếp theo)-chính thức.pdf Xem Download
91. LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN CHỨNG MINH-chính thức.pdf Xem Download
92. ÔN TẬP VĂN NGHỊ LUẬN-chính thức.pdf Xem Download
93. DÙNG CỤM CHỦ-VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU -chính thức.pdf Xem Download
94. TÌM HIỂU CHUNG VỀ PHÉP LẬP LUẬN GIẢI THÍCH-chính thức.pdf Xem Download
95. SỐNG CHẾT MẶC BAY (Tiết 1)-chính thức.pdf Xem Download
96. SỐNG CHẾT MẶC BAY (Tiết 2)-chính thức.pdf Xem Download
97. CÁCH LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN GIẢI THÍCH-chính thức.pdf Xem Download
98. LUYỆN TẬP LẬP LUẬN GIẢI THÍCH-chính thức.pdf Xem Download
99.-VIẾT-BÀI-TẬP-LÀM-VĂN-SỐ-6-VĂN-LẬP-LUẬN-GIẢI-THÍCH.pdf Xem Download
99. VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 6-VĂN LẬP LUẬN GIẢI THÍCH-chính thức.pdf Xem Download
100 câu trắc nghiệm hình học Toán 10.pdf Xem Download
101. DÙNG CỤM CHỦ-VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU LUYỆN TẬP (Tiếp theo)-chính thức.pdf Xem Download
102. LUYỆN NÓI BÀI VĂN GIẢI THÍCH MỘT VẤN ĐỀ-chính thức.pdf Xem Download
103. CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG-chính thức.pdf Xem Download
104. LIỆT KÊ-chính thức.pdf Xem Download
105. TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH-chính thức.pdf Xem Download
106. QUAN ÂM THỊ KÍNH-chính thức.pdf Xem Download
107. DẤU CHẤM LỬNG VÀ DẤU CHẤM PHẨY-chính thức.pdf Xem Download
108. VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ-chính thức.pdf Xem Download
109. ÔN TẬP PHẦN VĂN-chính thức.pdf Xem Download
110. DẤU GẠCH NGANG-chính thức.pdf Xem Download
111. ÔN TẬP PHẦN TIẾNG VIỆT-chính thức.pdf Xem Download
112. VĂN BẢN BÁO CÁO-chính thức.pdf Xem Download
113.-KIỂM-TRA-PHẦN-VĂN.pdf Xem Download
113. KIỂM TRA PHẦN VĂN-chính thức.pdf Xem Download
114. LUYỆN TẬP LÀM VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ VÀ BÁO CÁO-chính thức.pdf Xem Download
115. ÔN TẬP PHẦN TẬP LÀM VĂN-chính thức.pdf Xem Download
115. ÔN TẬP PHẦN TẬP LÀM VĂN-chính thức.pdf Xem Download
CÔ-TRƯƠNG-SAN-ĐỀ-CƯƠNG-ÔN-TẬP-NGỮ-VĂN-7-HKII.pdf Xem Download
CÔ-TRƯƠNG-SAN-HƯỚNG-DẪN-GIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-ÔN-TẬP-NGỮ-VĂN-7-HKII.pdf Xem Download
117. KIỂM TRA TỔNG HỢP CUỐI NĂM-chính thức.pdf Xem Download
118. CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG PHẦN VĂN VÀ TẬP LÀM VĂN (tiếp theo)-chính thức.pdf Xem Download
119. HOẠT ĐỘNG NGỮ VĂN-chính thức.pdf Xem Download
120. CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG PHẦN TIẾNG VIỆT (Rèn luyện chính tả)-chính thức.pdf Xem Download

Bình luận