Câu hỏi:

08/05/2020 261

Thực dân Pháp tiến hành xâm lược Việt Nam vào cuối thế kỉ XIX với mục đích chủ yếu là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp: suy luận.

Cách giải:

Vào cuối thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản Pháp ngày càng phát triển nên cần thị trường và thuộc. Trong khi đó, Việt Nam giàu tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân công đông đảo lại rẻ mạt nên. Hơn nữa, chế độ phong kiến lúc này đang lâm vào khủng hoảng trầm trọng đã biến Việt Nam thành “miếng mồi ngon béo bở” của thực dân Pháp, thỏa mãn khao khát mở rộng thị trường và thuộc địa của Pháp thời kì này. Hiện thực hóa âm mưu đó, năm 1858 Pháp đã nổ súng xâm luợc Việt Nam.

Chọn: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) kết thúc với sự thất bại của phe nào?

Xem đáp án » 08/05/2020 46,540

Câu 2:

Ý nghĩa quốc tế của sự ra đời nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (1949) là:

Xem đáp án » 08/05/2020 6,149

Câu 3:

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là tổ chức cách mạng theo khuynh hướng:

Xem đáp án » 08/05/2020 1,901

Câu 4:

Nội dung nào dưới đây không phải là quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (2 - 1945)?

Xem đáp án » 08/05/2020 930

Câu 5:

Từ thập niên 90 của thế kỉ XX, để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, Mĩ đã sử dụng khẩu hiệu gì?

Xem đáp án » 08/05/2020 803

Câu 6:

Phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam đã thực hiện nhiệm vụ chống

Xem đáp án » 08/05/2020 512

Câu 7:

Năm 1921, nước Nga thực hiện chính sách nào?

Xem đáp án » 08/05/2020 431

Bình luận


Bình luận