Câu hỏi:

25/05/2022 24

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng đặc điểm của Cách mạng tháng Tám năm 1945?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp: Suy luận, loại trừ phương án.

Cách giải:

A, B, D loại vì nội dung của các phương án này phản ánh đúng về đặc điểm của Cách mạng tháng Tám năm 1945. 

C chọn vì Cách mạng tháng Tám không phải là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Chọn C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai nhà nước trên bán đảo Triều Tiên ra đời là hệ quả của

Xem đáp án » 25/05/2022 180

Câu 2:

Nguyên nhân khách quan thúc đẩy kinh tế Nhật phát triển là

Xem đáp án » 25/05/2022 53

Câu 3:

Vì sao sau cách mạng tháng Tám (1945) Việt Nam lại đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”?

Xem đáp án » 25/05/2022 53

Câu 4:

Những chuyển biến về kinh tế - xã hội ở Việt Nam trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) của thực dân Pháp đã

Xem đáp án » 25/05/2022 38

Câu 5:

Lần đầu tiên nhân dân Việt Nam được thực hiện quyền công dân của chế độ mới

Xem đáp án » 25/05/2022 37

Câu 6:

Mục tiêu bao trùm của Mỹ trong chính sách đối ngoại sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

Xem đáp án » 25/05/2022 32

Câu 7:

Điểm tương đồng trong các chiến lược chiến tranh mà Mĩ thực hiện ở miền Nam Việt Nam (1954 - 1975) là:

Xem đáp án » 25/05/2022 31

Bình luận


Bình luận