Câu hỏi:

25/05/2022 22

Việc Nguyễn Ái Quốc tham gia thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa và Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông (1921- 1925) đã để lại bài học gì cho cách mạng Việt Nam?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp: Phân tích các phương án. 

Cách giải:

A loại vì phải dựa vào chính mình – nhân tố chủ quan, không thể trông chờ vào lực lượng bên ngoài để giành độc lập. 

B chọn vì trong thời kì kháng chiến chống ngoại xâm cũng như khi hòa bình phát triển đất nước, việc chú trọng đoàn kết quốc tế có thể góp phần giúp Việt Nam vượt qua nhiều khó khăn và có thêm những cơ hội mới để phát triển.

C loại vì yếu tố đoàn kết quốc tế không phải là yếu tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Ví dụ như thực tế Cách mạng tháng Tám diễn ra và thành công mà không có sự giúp đỡ từ bên ngoài.

D loại vì việc sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa và Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông (1921- 1925) của Nguyễn Ái Quốc không để lại bài học Việt Nam luôn phải học tập các nước khác. 

Chọn B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai nhà nước trên bán đảo Triều Tiên ra đời là hệ quả của

Xem đáp án » 25/05/2022 183

Câu 2:

Vì sao sau cách mạng tháng Tám (1945) Việt Nam lại đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”?

Xem đáp án » 25/05/2022 59

Câu 3:

Nguyên nhân khách quan thúc đẩy kinh tế Nhật phát triển là

Xem đáp án » 25/05/2022 55

Câu 4:

Những chuyển biến về kinh tế - xã hội ở Việt Nam trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) của thực dân Pháp đã

Xem đáp án » 25/05/2022 41

Câu 5:

Lần đầu tiên nhân dân Việt Nam được thực hiện quyền công dân của chế độ mới

Xem đáp án » 25/05/2022 39

Câu 6:

Năm 1925, Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập ra tờ báo nào?

Xem đáp án » 25/05/2022 34

Câu 7:

Mục tiêu bao trùm của Mỹ trong chính sách đối ngoại sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

Xem đáp án » 25/05/2022 33

Bình luận


Bình luận