Câu hỏi:

25/05/2022 43

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nền kinh tế các nước tư bản có sự tăng trưởng khá liên tục sau Chiến tranh thế giới thứ hai là nhờ

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nền kinh tế các nước tư bản có sự tăng trưởng khá liên tục sau Chiến tranh thế giới thứ hai là nhờ sự tự điều chỉnh kịp thời

Chọn B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Liên hợp quốc được thành lập (1945) là thực hiện theo quyết định của hội nghị quốc tế nào?

Xem đáp án » 25/05/2022 109

Câu 2:

Trong nửa sau thế kỉ XX, quốc gia nào sau đây đã trở thành “con rồng” kinh tế châu Á?

Xem đáp án » 25/05/2022 80

Câu 3:

Theo “phương án Maobáttơn” (8 - 1947), thực dân Anh chia Ấn Độ thành hai quốc gia tự trị trên cơ sở

Xem đáp án » 25/05/2022 76

Câu 4:

Những yếu tố nào đưa tới sự phát triển kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1952 - 1973? Nguyên nhân chung dẫn đến sự phát triển kinh tế của Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

Xem đáp án » 25/05/2022 76

Câu 5:

Ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới hình thành nửa sau thế kỉ XX là

Xem đáp án » 25/05/2022 63

Câu 6:

Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, quan hệ giữa Mĩ và Liên Xô là

Xem đáp án » 25/05/2022 63

Bình luận


Bình luận