• - Chưa học
  • - Đã học
  • - Đề kiểm tra
  • - Tài liệu
GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
0/1
CHƯƠNG 1 CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC 3
0/13
CHƯƠNG 4 HÀM SỐ BẬC 2
0/12
CHƯƠNG 2 ĐƯỜNG TRÒN
0/11
CHƯƠNG 3 GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN
0/18

Toán 9 - Thầy Trường Giang

Giáo viên: Thầy Trường Giang

Chương 1. Bài 1 Căn bậc hai và hằng đẳng thức.pdf Xem Download
Chương 1. Bài 2 Liên hệ phép nhân, chia và khai phương.pdf Xem Download
Chương 1. Bài 3 Biến đổi đơn giản biểu thức chứa CBH.pdf Xem Download
Chương 1.Bài 4 Rút gọn biểu thức chứa CBH.pdf Xem Download
Chương 1.Bài 5 Căn bậc ba.pdf Xem Download
Chương 1.Bài 6 Ôn tập chương.pdf Xem Download
Chương 2. Bài 1 Tuyệt chiêu hàm số bậc nhất P1.pdf Xem Download
Chương 2. Bài 2 Tuyệt chiêu hàm số bậc nhất (phần 2).pdf Xem Download
Chương 2. Bài 3 Tuyệt chiêu hàm số bậc nhất p3.pdf Xem Download
Chương 2. Bài 4 Đường thẳng song song, cắt nhau.pdf Xem Download
Chương 2. Bài 5 Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b.pdf Xem Download
Chương 2. Bài 6 Ôn tập chương – 5 dạng toán để làm chủ HSBN.pdf Xem Download
Chương 3. Bài 1 Phương trình, hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.pdf Xem Download
Chương 3. Bài 2 Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế.pdf Xem Download
Chương 3. Bài 3 Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.pdf Xem Download
Chương 3. Bài 4 Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.pdf Xem Download
Chương 3. Bài 5 Ôn tập chương.pdf Xem Download
Chương 4. Bài 1 Hàm số bậc 2.pdf Xem Download
Chương 4. Bài 2 Phương trình bậc 2 một ẩn.pdf Xem Download
Chương 4. Bài 3 Công thức nghiệm của phương trình bậc 2.pdf Xem Download
Chương 4. Bài 4 Công thức nghiệm thu gọn của phương trình bậc 2.pdf Xem Download
Chương 4. Bài 5 Hệ thức Vi-ét và bài tập ứng dụng cực hay.pdf Xem Download
Chương 4. Bài 6 Phương trình quy về phương trình bậc hai.pdf Xem Download
Chương 4. Bài 7 Giải bài toán bằng cách lập phương trình.pdf Xem Download
Chương 4. Bài 8 Ôn tập chương.pdf Xem Download
Chương 1. Bài 1 Hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông.pdf Xem Download
Chương 1. Bài 2 Tỉ số lượng giác của góc nhọn.pdf Xem Download
Chương 1. Bài 3 Hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông.pdf Xem Download
Chương 1. Bài 4 Ứng dụng thực tế tỉ số lượng giác của góc nhọn.pdf Xem Download
Chương 1. Bài 5 Ôn tập chương.pdf Xem Download
Chương 2. Bài 1 Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn.pdf Xem Download
Chương 2. Bài 2 Đường kính và dây của đường tròn.pdf Xem Download
Chương 2. Bài 3 Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây.pdf Xem Download
Chương 2. Bài 4 Vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn.pdf Xem Download
Chương 2. Bài 5 Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.pdf Xem Download
Chương 2. Bài 6-7 Vị trí tương đối của hai đường tròn.pdf Xem Download
Chương 2. Bài 8 Ôn tập chương.pdf Xem Download
Chương 3. Bài 1 Góc ở tâm. Số đo cung.pdf Xem Download
Chương 3. Bài 2 Liên hệ giữa cung và dây.pdf Xem Download
Chương 3. Bài 3 Góc nội tiếp.pdf Xem Download
Chương 3. Bài 4 Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.pdf Xem Download
Chương 3. Bài 5 Góc có đỉnh bên trong, bên ngoài đường tròn.pdf Xem Download
Chương 3. Bài 6 Cung chứa góc.pdf Xem Download
Chương 3. Bài 7 Tứ giác nội tiếp.pdf Xem Download
Chương 3. Bài 8 Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp.pdf Xem Download
Chương 3. Bài 9 Độ dài đường tròn, cung tròn.pdf Xem Download
Chương 3. Bài 10 Diện tích hình tròn, hình quạt tròn.pdf Xem Download
Chương 3. Bài 11 Ôn tập chương.pdf Xem Download
Chương 4. Bài 1 Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích.pdf Xem Download
Chương 4. Bài 2 Hình nón.pdf Xem Download
Chương 4. Bài 3 Hình cầu – Diện tích xung quanh và thể tích.pdf Xem Download
Chương 4. Bài 4 Ôn tập chương.pdf Xem Download
ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ II – THI THỬ VÀO 10.pdf Xem Download

Bình luận