• - Chưa học
  • - Đã học
  • - Đề kiểm tra
  • - Tài liệu

Toán lớp 10 - Thầy Nguyễn Đình Long

Giáo viên: Thầy Nguyễn Đình Long

ĐS-CI-B2-TẬP-HỢP.pdf Xem Download
ĐS-CI-B3-CÁC-PHÉP-TOÁN-TẬP-HỢP.pdf Xem Download
ĐS-CI-B4-CÁC-PHÉP-TOÁN-TẬP-HỢP.pdf Xem Download
CII-Bài 1- Hàm số.docx.pdf Xem Download
CII-Bài 2- Hàm số y=ax+b.docx.pdf Xem Download
CII-Bài 3- Hàm số bậc hai.docx.pdf Xem Download
ĐS-CIII-B1- Đại cương phương trình.docx.pdf Xem Download
ĐS-CIII-B2-Một số pt quy về bâc nhất-bậc hai.pdf Xem Download
ĐS-CIII-B3- PT và HPT bậc nhất nhiều ẩn.pdf Xem Download
ĐS-CIV-B1- Bất đẳng thức.pdf Xem Download
ĐS-CIV-B2- Bất phương trình-hệ bpt môt ẩn.pdf Xem Download
ĐS-CIV-B3- Dấu của nhị thức bậc nhất.pdf Xem Download
ĐS-CIV-B4- Bất phương trình bậc nhất hai ẩn.pdf Xem Download
ĐS-CIV-B5-Dấu tam thức bậc hai.pdf Xem Download
ĐS-CIV-B7-Ôn tập chương IV.pdf Xem Download
ĐS-CVI-B1- Góc và cung lượng giác.pdf Xem Download
ĐS-CVI-B2- giá trị lượng giác của cung(góc) - Copy.pdf Xem Download
Luyện tập ghi nhớ công thức lượng giác.pdf Xem Download
HH-CI-Bài 1-Vecto.pdf Xem Download
HH-CI-Bài 4- Hệ trục tọa độ.pdf Xem Download
HH-CII-Bài 2 Tích vô hướng.pdf Xem Download
HH-CII-Bài 3-các hệ thức lượng trong tam giác.pdf Xem Download
HH-CIII-Bài 1-Phương trình tổng quát của đường thẳng.pdf Xem Download
HH-CIII-Bài 2-Phương trình đường tròn.pdf Xem Download
HH-CIII-Bài 3-Elip - HS.pdf Xem Download

Bình luận