• - Chưa học
  • - Đã học
  • - Đề kiểm tra
  • - Tài liệu
Phần I. VÔ CƠ
0/28

Hóa 11 - Cô Nguyễn Thanh Thủy

Giáo viên: Nguyễn Thanh Thủy

ĐIỆN LI.pdf Xem Download
AXIT-bazo.pdf Xem Download
PH CỦA DUNG DICH.pdf Xem Download
MUỐI-PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI.pdf Xem Download
nito và hợp chất.pdf Xem Download
AXIT NITORIC.docx.pdf Xem Download
MUỐI NITORAT.pdf Xem Download
PHOT PHO VÀ HỢP CHẤT CỦA PHOTPHO CHUẨN.pdf Xem Download
CACBON-SILIC VÀ HỢP CHÂT CỦA SILIC.pdf Xem Download
ANKEN.pdf Xem Download
ANKIN.pdf Xem Download
PHENOL.pdf Xem Download

Bình luận

Viết Công Khải
14:20 - 24/03/2020

Câu 9. Trong 1 bình kín dung tích 2,24 lit chứa một ít bột Ni làm xt và hỗn hợp khí H2 , C2H4 và C3H6 ( ở đktc). Tỷ lệ số mol C2H4 và C3H6 là 1: 1. Đốt nóng bình một thời gian sau đó làm lạnh bình tới 00C và áp suất trong bình lúc đó là P . Tỷ khối so với H2 của hỗn hợp khí trong bình trước và sau khi nung là 7,56 và 8,40. Hãy lựa chọn áp suất P

trogiangvietjack
19:22 - 01/04/2020

.

Ảnh đính kèm