• - Chưa học
  • - Đã học
  • - Đề kiểm tra
  • - Tài liệu

ÔN LUYỆN Toán 7 - Cô Vương Thị Hạnh

Giáo viên: VietJack

1- CHỦ ĐỀ 1. TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ.pdf Xem Download
2- CHỦ ĐỀ 2. CỘNG, TRỪ SỐ HỮU TỈ.pdf Xem Download
3- CHỦ ĐỀ 3. NHÂN, CHIA SỐ HỮU TỈ.pdf Xem Download
4- CHỦ ĐỀ 4. BÀI TẬP TỔNG HỢP. CỘNG TRỪ NHÂN CHIA SỐ HỮU TỈ.pdf Xem Download
5- CHỦ ĐỀ 5. GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ..pdf Xem Download
6- CHỦ ĐỀ 6- TÌM x THỎA MÃN ĐẲNG THỨC.pdf Xem Download
7- CHỦ ĐỀ 7. LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ.pdf Xem Download
8 - CHỦ ĐỀ 8. TỈ LỆ THỨC.pdf Xem Download
9- CHỦ ĐỀ 9. SỐ VÔ TỈ. KHÁI NIỆM VỂ CĂN BẬC HAI..pdf Xem Download
10- CHỦ ĐỀ 10. ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN.pdf Xem Download
11- CHỦ ĐỀ 11. MỘT SỐ BÀI TOÁN VỂ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN.pdf Xem Download
12- CHỦ ĐỀ 12. HÀM SỐ, ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax.pdf Xem Download
13- CHỦ ĐỀ 13.THỐNG KÊ.pdf Xem Download
14- CHỦ ĐỀ 14. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ. ĐƠN THỨC. ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG.pdf Xem Download
15- CHỦ ĐỀ 15. ĐA THỨC. CỘNG, TRỪ ĐA THỨC.pdf Xem Download
16- CHỦ ĐỀ 16. ĐA THỨC MỘT BIẾN. CỘNG, TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN.pdf Xem Download
1- CHUYÊN ĐỀ 1. HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH.pdf Xem Download
2- CHUYÊN ĐỀ 2. HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC.pdf Xem Download
3- CHUYÊN ĐỀ 3. CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG.pdf Xem Download
4- CHUYÊN ĐỀ 4. TIÊN ĐỀ Ơ-CLIT VỂ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.pdf Xem Download
5- CHUYÊN ĐỀ 5. TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC.pdf Xem Download
6- CHUYÊN ĐỀ 6. CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC.pdf Xem Download
7- CHUYÊN ĐỀ 7. TAM GIÁC CÂN. TAM GIÁC ĐỀU.pdf Xem Download
8- CHUYÊN ĐỀ 8. CHỨNG MINH BA ĐIỂM THẲNG HÀNG.pdf Xem Download
9- CHUYÊN ĐỀ 9. ĐỊNH LÍ PY-TA-GO. TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG.pdf Xem Download
10- CHUYÊN ĐỀ 10. QUAN HỆ GIỮA GÓC, CẠNH, ĐƯỜNG XIÊN, HÌNH CHIẾU TRONG TAM GIÁC, BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC.pdf Xem Download
11- CHUYÊN ĐỀ 11. QUAN HỆ GIỮA GÓC VÀ CẠNH ĐỐI DIỆN TRONG MỘT TAM GIÁC.pdf Xem Download
12- CHUYÊN ĐỀ 12. ĐƯỜNG XIÊN, HÌNH CHIẾU TRONG TAM GIÁC.pdf Xem Download
13- CHUYÊN ĐỀ 13. BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC.pdf Xem Download
14- CHUYÊN ĐỀ 14. TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN.pdf Xem Download
15- CHUYÊN ĐỀ 15. TÍNH CHẤT TIA PHÂN GIÁC. BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC.pdf Xem Download
16- CHUYÊN ĐỀ 16. TÍNH CHẤT ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA MỘT ĐOẠN THẲNG. BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁC.pdf Xem Download
17- CHUYÊN ĐỀ 17. TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG CAO CỦA TAM GIÁC.pdf Xem Download

Bình luận

Trần Chí Kiên
17:09 - 09/08/2021

con chào cô. Cô cho con hỏi bài 1 rút gọn biểu thức ý A ạ.
con thấy 9 mũ 5 tại sao lại bằng 3mũ 3 tất cả mũ 5 ạ?
con tưởng 9 mũ 5 thì bằng 3 mũ 2 tất cả mũ 5 ạ?

Các khóa học khác của Giáo viên VietJack

Xem thêm


Người mua khóa học này cũng mua các khóa học dưới đây

Xem thêm